Αίτημα για αναγνώριση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών με δεύτερο πτυχίο στη ψυχολογία

Εν μέσω μιας γενικευμένης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης με πολλαπλές συνέπειες στον ψυχισμό των παιδιών και δεδομένου ότι:

Στην Ελλάδα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης καταγράφονται 10-20% του συνόλου των νέων να διαπιστώνονται με προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως επί­σης και οι οικογένειες από τις οποίες προέρχονται.

Οι ανάγκες των παιδιών σε ψυχο-κοινωνική στήριξη αυξάνονται με την επιρ­ροή της κρίσης στις οικογένειες, ενώ η κατάθλιψη που μαστίζει πολλές οικογένειες οδηγεί πολλά παιδιά στην συναισθηματική και κοινωνική απομόνωση, με πολλαπλές συνέπειες, όπως ο εθισμός στην οθόνη, η απουσία κινήτρων και η πτώση της σχολι­κής επίδοσης.

Το σχολείο είναι ο κατεξοχήν χώρος κοινωνικοποίησης των παιδιών και για πολλά παιδιά ο μοναδικός χώρος εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, όπου έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να βρουν λύση στα προβλήματά τους.

Η χώρα μας υποχρεούται να προάγει την ψυχική υγεία των παιδιών μέσα από τις συμφωνίες της στις Ευρωπαϊκές Συνδιασκέψεις (2001 και 2005 στη Φινλανδία και 2008 στις Βρυξέλλες, 2006 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) με επίκεντρο την προαγωγή ψυχικής υγείας στο σχολείο και την πρόληψη αυτοκτονιών.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες του 21ου αιώνα όπως περιγράφεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας περιλαμβάνει την έγκαιρη ανίχνευση και υποστηρικτική παρέμβαση σε ψυχικά προβλήματα και διαταρα­χές ειδικά μέσα στο σχολείο.

Θεωρούμε ότι καθίσταται απαραίτητη:

Η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στο χώρο του σχολείου σε τρεις ομάδες πληθυσμού: μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, επιτυγχάνοντας συνολική αναβάθμιση στης σχολικής κοινότητας αλλά και του ρόλου στου σχολείου μέσα στην κοινωνία.

Η συμμετοχή μας σε πανευρωπαϊκή ενοποίηση δράσεων σε όλα τα επίπεδα για τα θέματα ψυχικής υγείας

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εφόσον υφίσταται αυτή τη στιγμή μεγάλος αριθμός εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) με δεύτερο πτυχίο (και άδεια άσκησης επαγγέλματος) στην Ψυχολογία,

προτείνουμε την αξιοποίησή μας ως εξής:

1) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Ζητούμε την αναγνώριση της ειδικότητάς μας ΠΕ23 Ψυχολόγου ως δεύτερη ειδικότητακαι ως κλάδο διορισμού στην εκπαίδευση δεδομένου ότι υπάρχουν μαθήματα αμιγούς Ψυχολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (π.χ. α) Μάθημα ‘Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία’ στη Β Τάξη ΕΠΑΛ, Τομέας Υγείας και Πρόνοιας, Ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, β) μάθημα ‘Κοινωνιολογία και Ψυχολογία Τουρισμού’ Β τάξη ΕΠΑΛ, Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας). Ουδέποτε ο κλάδος των κατεξοχήν Ψυχολόγων έχει αναγνωριστεί ή κληθεί να διδάξει τα σχετικά μαθήματα, ενώ έχουν κληθεί άλλες ειδικότητες με μικρότερη ή ελάχιστη σχέση με το αντικείμενο να διδάξουν τα εν λόγω μαθήματα.

Θα μπορούσε ίσως να γίνει με τροποποίηση στο νόμο 1566/85 για να συμπερι­ληφθεί μαζί με τις άλλες ειδικότητες και η ΠΕ23.

Επίσης είναι σημαντικό να επανέλθει ή να ενεργοποιηθεί πάλι το μάθημα της Ψυχολογίας στο Γενικό Λύκειο (αριθμεί πολλές δεκαετίες πίσω η διδασκαλία του).

2) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προτείνουμε να δίνεται πρώτη ανάθεση σε εκπαιδευτικούς/ψυχολόγους μαθημά­των που σχετίζονται με την Ψυχολογία, όπως τα μέχρι πρότινος μαθήματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (έχει μεγάλες ενότητες για την οικογένεια και τις ομάδες) και τα σχετικά θέματα της Θεματικής Εβδομάδας, όπως και όποια σχετικά αντικείμενα διδαχθούν στο μέλλον. Είναι κατά τη γνώμη μας ακατάλληλο να ‘ανοίγονται’ ευαίσθητα θέματα από μη εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, καθώς ενδέχεται να μην μπορούν να τα διαχειρι­στούν.

3) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΕΩΝ

Θεωρούμε πολύ σημαντική και προτείνουμε τη στελέχωση και επανενεργοποίηση των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, που σε κάποιες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπολειτουργούν, με περισσότερο προσωπικό (με απόσπαση από το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, που διαθέτει την ειδικότητα ΠΕ23), με δυνατότητα ομιλών και ενημερώσεων σε σχολεία, αλλά και παραπομπών στα ίδια τα κέντρα, όποτε κρίνεται ανάγκη.

Στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων οι υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν: τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής περιπτώσεων που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης, συμβουλευτική γονέων, στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, κινητοποίηση των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου.

Μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων επικινδυνότητας που καταγράφονται στη σύγχρονη Ελλάδα στηρίζουμε τους μαθητές μας και δίνεται η ευκαιρία και για βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης.

Είναι απίστευτη εύνοια για τους μαθητές και τη σχολική κοινότητα σε μια δομή τέτοια να παρέχεται θεραπεία και προαγωγή ψυχικής υγείας αλλά και πρόληψη από ειδικούς που είναι και εκπαιδευτικοί (καθηγητές με δεύτερο πτυχίο ΠΕ23) με εμπειρία και γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν με στοχευμένες και έγκυρες επιστημονικά και παιδαγωγικά παρεμβάσεις.

Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων είναι ιδιαίτερα σημαντική δομή καθώς παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Ψυχολογικής υποστήριξης μέσα στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας αξιοποιώντας τη δομή και την οργάνωση του δημόσιου σχολείου δωρεάν και χωρίς κανένα κόστος για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι η επένδυση στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών μας είναι σίγουρα μια επένδυση για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

4) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

 Να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης κατά προτεραιότητα σε ΚΕΔΔΥ, Ειδικά Σχολεία, Συμβουλευτικά κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ως Εκπαιδευτικοί με δεύτερο πτυχίο στην Ψυχολογία, όπως επίσης να μπορούμε να δεχόμαστε αναθέσεις διδασκαλίας σε Τμήματα Ένταξης. Εδώ θα μπορούσαν να ενταχθούν και αποσπάσεις στα ΚΠΕ ή σε Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων. Θα μπορούσαμε επίσης να αποσπα­στούμε ως βοηθοί των σχολικών συμβούλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και να επισκεπτόμαστε μαζί διάφορα σχολεία για να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση ψυχοθεραπευτική και μαθησιακή σε παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε όλες αυτές τις δομές να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία μας και να μοριοδοτείται. Επίσης να μοριοδοτείται ξεχωριστά το δεύτερο πτυχίο στην Ψυχολογία. Οι αποσπάσεις ως διαδικασία, διευκολύνονται περισσότερο ακόμα στην παρούσα συγκυρία, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί βγαίνουν υπεράριθμοι.

5) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εφόσον υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν ‘από τα μέσα’ τα προβλήματα και τις ανάγκες του σημερινού σχολείου, προτείνουμε την απελευθέρωση 3-5 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για την απασχόλησή μας στην συμβουλευτική υποστήριξη εντός σχολείου ή σε άλλα συστεγαζόμενα-κοντινά σχολεία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί μια ώρα ψυχοθεραπευτικής/κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής σε κάθε σχολείο (π.χ. στα πρότυπα του Personal, Social, Health Education των αγγλοσαξωνικών χωρών), καθώς προσεγγίζει πολύ σημαντικά ζητήματα με επιστημονικό τρόπο, για τα οποία η πλειοψηφία των παιδιών δεν θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ποτέ. Είναι πολύ πιο εύκολο για έναν μαθητή να συζητήσει θέματα που το απασχολούν μέσα σε ένα τέτοιο μάθημα (και με τον εκπαιδευτικό που ήδη γνωρίζει και εμπιστεύεται), παρά να απευ­θυνθεί σε έναν εξωσχολικό φορέα που δεν γνωρίζει. Σε αυτή την ώρα θα μπορούσαν να γίνονται ομαδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με τη μορφή συζητήσεων, παι­χνιδιών, παραμυθιών και γενικά διάφορων δημιουργικών δραστηριοτήτων.

5) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί με δεύτερο πτυχίο στην Ψυχολογία μπορούν να αξιοποιηθούμε στην επιμόρφωση των συναδέλφων, αλλά και στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα, όπως π.χ. σχέσεις γονιών-παιδιών, σχολικός εκφοβισμός, κινητοποίηση μαθητών, εξάρτηση στο διαδίκτυο, δια­τροφικές διαταραχές, συγκρούσεις στην ομάδα κλπ. Θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο να ενημερώνεται η κοινότητα από επαγγελματίες που έχουν την άμεση εμπειρία της, παρά από εξωθεσμικούς παράγοντες (όπως ΜΚΟ κλπ), οι οποίοι, παρά τις όποιες καλές προθέσεις, δεν έχουν άμεση πείρα της σχολικής ζωής.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η αναγνώριση της δεύτερης ειδικότητας (ΠΕ23) δεν αφορά μόνο τη δική μας επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι επείγουσα για όλους τους λόγους που συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω αιτήματα. Επιπλέον είναι σημαντική η πρώιμη παρέμβαση στο χώρο του σχολείου όπου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί σε εμπιστεύονται και σου «ακουμπούν» το πρόβλημά τους και ζητούν βοήθεια. Αν χαθεί αυτή η πρώιμη επαφή, το κόστος (ειδικά το οικονομικό αλλά όχι μόνο αυτό) θα είναι τεράστιο, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και για την ίδια την οικογένεια, τη σχολική μονάδα και την ίδια την κοινωνία.

Τα σχολεία τα οποία παρέχουν ψυχολογικές-συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες) είναι καλύτερα προετοι­μασμένα να αντιμετωπίσουν ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο και αβέβαιο μέλλον. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης δεν περνάει μόνο από τα Αναλυτικά προγράμματα, τα εξεταστικά συστήματα και τα καινούρια βιβλία. Πρέπει να συνυπολογιστεί και η διά­σταση της ψυχοκοινωνικής στήριξης μέσα στο σχολείο, καθώς είναι πολύ ουσιαστική ενώ με τον τρόπο που προτείνουμε έχει χαμηλό κόστος για το Δημόσιο Σχολείο.

Θα είμαστε πολύ χρήσιμοι για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης αν μας αξιοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας σωστά και δημιουργικά. Περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας απάντηση για διάλογο, ώστε να συνεισφέρουμε με την εμπειρία μας και να μην είμαστε πια ‘αόρατοι’. Θέλουμε να μας αξιοποιήσετε άμεσα, ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε από την ερχόμενη σχολική χρονιά (2017 – 2018).

Υπογραφές

 1. Καραγιάννη Ελένη, Φιλόλογος/Ψυχολόγος,  Α΄Πειραιά
 2. Πρεκατέ Βικτωρία, Φυσικός/ Ψυχολόγος, Α Πειραιά
 3. Βαρελάς Φώτης Φυσικής Αγωγής/Ψυχολόγος, Δ Αθήνας
 4. Γεωργακοπούλου Αθανασία, ΠΕ 60, Ψυχολόγος, Α Αθήνας
 5. Μενεγάτου Μαριετίνα, Κοινωνιολόγος- Ψυχολόγος, Διεύθυνση Δ/θμιας Νομού Ηρακλείου
 6. Σοφία Χατζηγεωργιάδου Νηπιαγωγός/Ψυχολόγος, Πειραματικό Νηπιαγωγείο ΑΠΘ
 7. Πολυξένη Μιχελή, Ψυχολόγος/ ΠΕ70, Α Πειραιά
 8. Ηλίας Θεόδωρος Φιλόλογος/Ψυχολόγος, Θεσ/νίκη
 9. Σοφία Μουτιάγκα, Υπεύθυνη ΣΣΝ Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δ.Θεσσαλονίκης,

Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος

 1. Γεωργία Βιτσιλάκη Φιλόλογος –Ψυχολόγος, Θεσσαλονίκη
 2. Λουκρέζη Σμαράγδα, ΠΕ02 Φιλόλογος / Ψυχολόγος, Δ Αθήνας
 3. Δρ. Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος, 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης, Π.Ε. Ευρυτανίας
 4. Δρ. Εμμανουήλ Λ. Κουμπιάς Ψυχολόγος- Ειδικός Παιδαγωγός Σχολικός Σύμβουλος 50ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής
 5. Τρυφερίδου Ευδοξία Δασκάλα/Ψυχολόγος, Ρέθυμνο
 6. Δρ Μιλτιάδης Π.Καρβούνης Ψυχολόγος – Ειδικός Παιδαγωγός Σχολικός Σύμβουλος 51ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής
 7. Σιαμπουρδάνης Αθανάσιος Ψυχολόγος/ Δάσκαλος ΠΕ70,  Δ΄ Αθήνας
 8. Ελισάβετ Σιμουλίδου, Φιλόλογος, Διπλ/χος Ψυχολόγος, Υπεύθυνη ΣΣΝ Ανατ. Θεσσαλονίκης
 9. Διβάνη Βαΐα  ΠΕ06/Ψυχολόγος φέτος σε ΔΥΕΠ

ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

Υ.Γ. ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ lenia@sch.gr, vprekate@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *