Αιτήσεις για διδακτικό προσωπικό στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών & στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.), για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32 , Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), από Δευτέρα 01-04-2019 μέχρι και την Δευτέρα 08-04-2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30΄-14.00΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Για την ταχυδρομική (συστημένη) αποστολή θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης σας Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Τηλ. 210-6265132, 100FAX. 210-6265133), στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα και στις ιστοσελίδες www.fireservice.gr, https://academy.fireservice.gr & https://diavgeia.gov.gr.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται: – Για την Σχολή Ανθυποπυραγών στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32, Τ.Κ. 14564 Κηφισιά Αττικής, – Για την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών τόσο στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής, όσο και στο παράρτημα της στην πόλη της Θεσσαλονίκης. – Για την Σχολή Πυροσβεστών στο Παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην 25ης Μαρτίου 100 & Βενιζέλου, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα.

Πληροφορίες για θέματα της προκήρυξης αλλά και της μετέπειτα επικοινωνίας με την Πυροσβεστική Ακαδημίας ορίζεται το akadekpe@gmail.com, στα τηλέφωνα: 210 6265132, 100FAX. 210 6265133, στηνιστοσελίδα του ΠΣ: www.fireservice.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας: https://academy.fireservice.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *