Αλλαγές στην άδεια μητρότητας για τους αναπληρωτές

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή προβλέπονται αλλαγές στην άδεια μητρότητας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς .

Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την παροχή στήριξης φροντίδας τέκνων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα θεσπίζεται το δικαίωμα λήψης άδειας με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, στη φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικό ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που χορηγείται για την ανατροφή του τέκνου της, εφόσον δεν κάνει χρήση του ισχύοντος μειωμένου ωραρίου [δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως για τα δύο (2) πρώτα χρόνια από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον βρίσκεται σε ζωή].

Η εν λόγω άδεια χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της ισχύουσας άδειας μητρότητας, ο χρόνος λήψης της δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο και η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της δικαιούχου εκπαιδευτικού.

Δικαιούνται, ομοίως, τις προαναφερόμενες άδειες η ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.

Το χρονικό διάστημα της χορηγούμενης άδειας λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Ορίζεται ότι, κάθε δαπάνη που προκαλείται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτεται είτε με συγχρηματοδότηση από κονδύλια του Εθνικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) είτε από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του επισπεύδοντος Υπουργείου, αναλόγως της χρηματοδότησης της εκάστοτε θέσης.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση πρόσληψης περισσότερων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται από τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *