Αλλαγή στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ βγάζει εκτός χιλιάδες υποψηφίους

Ποιο κοντά φέρνει η κυβέρνηση, την μονιμοποίηση συμβασιούχων με την τροπολογία που κατέθεσε η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Όλγα Γεροβασίλη καθώς επιχειρείται να αλλάξει το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 του Προκόπη Παυλόπουλου.

 

Παράλληλα αλλαγές ήρθαν εκ των υστέρων την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ αποκλείοντας περισσότερους από 100.000 υποψηφίους

Σύμφωνα με την τροπολογία το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέλει να καταργήσει την προϋπόθεση που θέτει το ΠΔ Παυλόπουλου σχετικά με το χρονικό διάστημα που πρέπει να έχουν οι ανανεώσεις των συμβάσεων των εργαζομένων του Δημοσίου προκειμένου να μην πληρούν τις προϋποθέσεις της μονιμοποίησης. Ειδικότερα καταργεί το προβλεπόμενο τρίμηνο που θέτει το ΠΔ ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα αν οι ανανεώσεις γίνονται χωρίς διακοπές με τον κίνδυνο οι εργαζόμενοι να θεωρηθούν αυτομάτως “αορίστου χρόνου” ειδικά αν έχουν εργαστεί και 24μήνες στον ίδιο φορέα.

Παράλληλα αλλαγές στην προκήρυξη με στόχο να πριμοδοτηθούν οι παλιοί συμβασιούχοι και όσοι είχαν εργαστεί έστω και για ένα οκτάμηνο σε αντίστοιχες θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στους δήμους επήλθαν με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μαζί με την παράταση των αιτήσεων για τους ΔΕ.

Ειδικότερα σύμφωνα με το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2018, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών) και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο ΦΕΚ 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, η ειδική εμπειρία της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/29-6-2017)λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται για το σύνολο των θέσεων της εν λόγω Προκήρυξης, δίχως αυτό να επηρεάζει τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων ή να απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Η διάταξη αυτή, «εξυπηρετούσε» τις μονιμοποιήσεις όσων ήδη είναι συμβασιούχοι στους δήμους αλλά έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 7 του νόμου 3812/2009 που λέει ότι η εμπειρία δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ τάχτηκε αρχικώς υπέρ του νόμου 3812/2009 και δημοσίευσε την προκήρυξη που προέβλεπε πριμοδότηση μόνο για το 50% των θέσεων, όπως άλλωστε είναι και το σωστό.

Με αυτόν το τρόπο, ελπίδες διορισμού είχαν και οι μέχρι τώρα συμβασιούχοι του Δημοσίου, αλλά και νέοι υποψήφιοι χωρίς απαραίτητα προϋπηρεσία σε θέση ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ.

Τα παταπάνω όμως έφεραν την τροποποίηση της προκήρυξης ώστε η πριμοδότηση της εμπειρίας να ισχύσει για το σύνολο των θέσεων (100%) της προκήρυξης παρακάμπτοντας εντελώς πια το νόμο 3812/2009 και στηρίζοντας την απόφασή του στο νόμο 4479/2017 που ωστόσο δεν αναφέρει πουθενά το σύνολο των θέσεων για τις οποίες ισχύει η επιπλέον πριμοδότηση.

Η τροποποίηση αυτή, που χθες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν εκτός χιλιάδες υποψήφιοι που μπορεί να έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση αλλά αυτή δεν πριμοδοτείται γιατί δεν είναι σε ανταποδοτική υπηρεσία ΟΤΑ.

Η επιπλέον μοριοδότηση για τις θέσεις αυτές είναι αρκετά σημαντικό προβάδισμα ώστε να αφήσει εκτός διαγωνισμού χιλιάδες υποψηφίους με σημαντικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, διδακτορικά, ξένες γλώσσες αλλά και επιπλέον μοριοδοτούμενα κοινωνικά κριτήρια όπως η ανεργία, τα ανήλικα τέκνα κ.ά. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που ήταν είτε «παρατασιούχος» είτε εργαζόμενος σε δήμο, κάποια στιγμή στο παρελθόν, για διάστημα δύο ετών, έχει προβάδισμα 408 μορίων έναντι άλλων συνυποψηφίων του.

Για την ίδια προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα ένας υποψήφιος θα λάβει 168 μόρια, ενώ αν υποθέσουμε ότι ο ίδιος υποψήφιος διαθέτει και μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενο της θέσης που τον ενδιαφέρει τότε θα λάβει 368 μόρια και πάλι δεν θα φτάσει τον υπάλληλο που εργάστηκε για το ίδιο διάστημα σε θέση Δημοσίου! Οι αδικίες συνεχίζονται και στα κοινωνικά κριτήρια.

Εάν υποθέσουμε ότι ένας υποψήφιος υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι 2 χρόνια άνεργος, έχει 2 ανήλικα τέκνα και τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, θα συγκεντρώσει 736 μόρια σε αντίθεση με έναν υποψήφιο με τα ίδια ακριβώς προσόντα και προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ο οποίος θα συγκεντρώσει 808 μόρια.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που έχει συγκεντρώσει η προκήρυξη είναι το γεγονός ότι μόνο για την κατηγορία ΔΕ, στην οποία έχουν προβλεφθεί 2.714 θέσεις, είχαν καταχωρισθεί μέχρι την Τρίτη 27.500 αιτήσεις ενώ άλλες 28.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα μέσα στο σύστημα του ΑΣΕΠ. Να σημειωθεί μάλιστα ότι, σύμφωνα με στελέχη του ΑΣΕΠ, το μεγαλύτερο κύμα των αιτήσεων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αφού αύριο ανοίγει η αυλαία των αιτήσεων για την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (5.235 θέσεις), στην οποία αναμένονται πάνω από 50.000 αιτήσεις υποψηφίων.

Περαιτέρω, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα, για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει στις 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *