Αντισυνταγματική η διάταξη για τους Σχολικούς Συμβούλους στις επιλογές Διευθυντών Σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι η ΠΕΣΣ, με ομόφωνη Απόφαση του ΔΣ (27-5-2017), ζήτησε ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ από τον

Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ κ.Αλιβιζάτο Νικόλαο για τον πρόσφατο Νόμο επιλογής Διευθυντών Σχολείων. Ο κ. καθηγητής μας παρέδωσε την 11σέλιδη Γνωμοδότηση του, η οποία στα συμπεράσματα της, ως προς τη διάταξη του Άρθρου 1 παράγραφο 6 εδάφιο στ του Νόμου 4473/2017 (επιλογής διευθυντών) στο κριτήριο «Υπηρεσιακής κατάστασης» ότι η διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου «αποτιμάται με μία μονάδα για κάθε έτος με κατ’ ανώτατο όριο δύο (2) μονάδες», αποφαίνεται ότι είναι «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ».

Δηλαδή, κρίνεται αντισυνταγματική η διάταξη που ουσιαστικά ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ το έργο και το ρόλο μας ως ΣΣ.

«Ψήφισμα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΣΣ»

Στην Αθήνα, την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, συνήλθε στην Αθήνα η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) και εξέδωσε ομόφωνα το παρακάτω Ψήφισμα:
Η ΠΕΣΣ εκφράζει την αγωνία των μελών της για την προώθηση, επιτέλους, ενός νέου δυναμικού και με όραμα σχεδίου για την εκπαίδευση, με τρόπο που θα απαντώνται κύρια ζητήματα και προκλήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αντ’ αυτού το πλαίσιο των τελευταίων αποσπασματικών νομοθετικών παρεμβάσεων διαιωνίζει καταστάσεις αβεβαιότητας με ελάχιστη αποτύπωση συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, ως κύριοι αρμόδιοι για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, έχουν μία πολυσχιδή παρουσία στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία γίνεται ορατή με ποικίλους τρόπους. Ο επιμερισμός των πεδίων δράσης των Σχολικών Συμβούλων υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τη σπουδαιότητα του έργου τους και συνδέεται με την καθημερινή σχολική πρακτική, τις εμπειρίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, την επιμόρφωσή τους και αποβλέπει στην επαγγελματική ανάπτυξη και στη συνειδητοποίηση του επαγγελματικού τους ρόλου. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προάσπιση του θεσμικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων και η αποφυγή συντονιστικών δράσεων χάραξης ουσιαστικής πολιτικής παρεμβάσεων διαμορφώνει νοσηρό κλίμα υποβάθμισης και απογοήτευσης. Κλίμα το οποίο επιβαρύνεται από τις συνεχείς παρατάσεις θητείας και εγκλωβίζει σε επιλογές και παραλείψεις που αποδυναμώνουν το ρόλο και το έργο τους.

Είναι αναγκαίο η θέσπιση ενός πλαισίου επιλογής στελεχών σταθερό, αξιόπιστο και αξιοκρατικό, το οποίο θα προκύψει μετά από ειλικρινή διάλογο, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο των εκπαιδευτικών φορέων, ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους με τους οποίους θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση ευθύνης, δηλαδή θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, χωρίς αιφνιδιασμούς, το πλαίσιο υπηρεσιακής εξέλιξής του.

Ο ρόλος της ΠΕΣΣ στα μείζονα εκπαιδευτικά θέματα για τα οποία γνωμοδοτεί ή εισηγείται στο Υπουργείο το ΙΕΠ είναι θεσμοθετημένος. Παρ’ όλα αυτά, συχνά, δρομολογούνται από το Υπουργείο διαδικασίες οι οποίες αγνοούν το ρόλο και τη θέση των ΣΣ, οι οποίοι απουσιάζουν από τη φάση σχεδιασμού και διαμόρφωσης σχετικών πολιτικών και καλούνται εκ των υστέρων να εφαρμόσουν και να επικοινωνήσουν στις σχολικές μονάδες. Η ΠΕΣΣ ζητά τη συμμετοχή της σε όλες τις σχετικές δράσεις διαλόγου και συγκρότησης επιτροπών για την προώθηση θεμάτων στρατηγικών σχεδιασμών εκπαιδευτικής πολιτικής, εφαρμογής προγραμμάτων, εισαγωγής καινοτομιών, αντιμετώπισης εκπαιδευτικών ζητημάτων, καθώς είναι σε θέση μέσω της εμπεριστατωμένης επιστημοσύνης των μελών της να συνεισφέρει ουσιαστικά, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι εκφράζουν τη βαθύτατη δυσαρέσκειά τους για τη μη ανταπόκριση του Υπουργού Παιδείας να συναντηθεί με το Δ.Σ. της ΠΕΣΣ και ζητούν από την πολιτεία τη θεσμική και οικονομική αναγνώριση της υψηλής θέσης τους στην εκπαιδευτική ιεραρχία, ανάλογη του επιτελικού ρόλου τους στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατακόρυφα, οι εγκρίσεις μετακινήσεων και οι σχετικές αποζημιώσεις των ΣΣ, ιδιαίτερα με το Ν. 4336/2015, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των ιδίων για τις αναγκαίες μετακινήσεις για την άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του σχετικού Καθηκοντολογίου. Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των εγκρινόμενων μετακινήσεων και η οικονομική αποζημίωση όλων των υπηρεσιακών μετακινήσεων, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης. Παραμένει επίκαιρο, το πάγιο αίτημα της ΠΕΣΣ για τη χορήγηση σχετικού ΧΕΠ για την προπληρωμή των μετακινήσεων των ΣΣ, ως διαδικασία ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου και του έργου τους.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *