Αξιολόγηση Διευθυντών Σχολείων ΔΕ 2017 – Μελέτη συσχέτισης.

Μια αποκαλυπτική  επιστημονική εργασία με στόχο την διερεύνηση ύπαρξης συσχέτισης, καθώς και τη δύναμης και το πρόσημο αυτής μεταξύ των μετρήσιμων μορίων και των μορίων συνέντευξης,  στις κρίσεις υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 2017 στην Ελλάδα. Για την επεξεργασία των στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Συμπεριλαμβάνεται επίσης περιφερειακή και πανελλαδική σύγκριση των διάφορων ΠΥΣΔΕ με διαγράμματα και χάρτη.

Δείτε την μελέτη εδώ:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*