Απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων σχολικών συμβούλων

Θέμα: «Απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων σχολικού συμβούλου»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 26 του N. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ. Α’/19-5-2010).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116 τ. Α΄/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθ. Φ.351.1/1/1983/Δ1/10-1-2012 Υ.A. «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)» καθώς και την Φ.354.11/52/126741/Δ1/11-9-2013 όμοια.
4. Την αριθμ. Φ.351.1/5/46963/Ε3/18-3-2016 (Α.Δ.Α.: Ω2ΦΨ4653ΠΣ-ΥΚΡ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων, προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.».
5. Τις αιτήσεις των κάτωθι εκπαιδευτικών για απαλλαγή τους από τα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου
6. Την αριθμ. 5/3-10-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.
Αποφασίζουμε
Κάνουμε δεκτές τις αιτήσεις των κάτωθι εκπαιδευτικών και τους απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα
του σχολικού συμβούλου ως εξής:
 την κ. Καστάνη Κωνσταντίνα από τα καθήκοντα της σχολικής συμβούλου της 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
 την κ. Παπαστόικου Μαρία από τα καθήκοντα της σχολικής συμβούλου της 28ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής (έδρα: Πύργος).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *