Αποτελέσματα Υποτροφιών ΕΣΠΑ – Υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις

Δημοσιεύθηκαν στις 16.05.2019 τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Από τα προσωρινά αποτελέσματα και με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις.

Υποβλήθηκαν συνολικά 1699 ερευνητικές προτάσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκίνησε στις 26/02/2019 και σε διάστημα 77 μόλις ημερών πραγματοποιήθηκαν 3.725 αξιολογήσεις!

Επισημαίνεται ότι κατόπιν αιτήματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Κ. Γαβρόγλου ο προϋπολογισμός της πράξης αυξήθηκε στα 25 εκ. ευρώ!

 

Με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες αποτελούνται από:

581 Ακαδημαϊκούς Συμβούλους

283 Αναπληρωτές Ακαδημαϊκούς Συμβούλους

514 Διδάκτορες Ερευνητές

648 Υποψήφιους Διδάκτορες

Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων ακολουθεί η διαδικασία ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης.

Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 27.05.2019.

Τι ορίζει το αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης

12.Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής στα γραφεία της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, οπότε το εμπρόθεσμό τους διαπιστώνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι ενστάσεις δεν δύναται να αφορούν τη βαθμολογία.

13.Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εποπτείας σε ειδική συνεδρίαση στην οποία δεν μετέχει ο Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, και κατόπιν αυτής η ΕΥΔ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *