ΑΣΠΑΙΤΕ: Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης & Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική & Προσανατολισμό

ΑΣΠΑΙΤΕ: Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης & Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική & Προσανατολισμό

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Προπτυχιακών της Τμημάτων, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) το οποίο αποτελεί διάδοχο πρόγραμμα της ΠΑΤΕΣ (Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής) της ΣΕΛΕΤΕ

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται, σε δώδεκα πόλεις της Ελλάδας, ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης ενσωματώνοντας τη θεωρία στην πράξη, επιμορφώνοντας τους/τις  σπουδαστές/τριες, μέσω και βιωματικών εμπειριών, εντός ενός σύγχρονου μαθησιακού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς & υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει αυτόνομα ή σε συνδυασμό μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές, που συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα/ουσας και διδασκομένων και συντελώντας στην αυθεντική μάθηση. Στη διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στους σπουδαστές/τριες του ΕΠΠΑΙΚ, απονέμεται το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μετά από αξιολόγηση σε έντεκα (11) Θεωρητικά Μαθήματα,  σε Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας  και σε Πτυχιακή Εργασία.

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση καθώς και  σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

 

 

Προσοχή

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 10η Μαϊου 2018 ώρα 12.00 έως την 23η Ιουλίου 2018 ώρα 23.59 εδώ

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  • Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων ΑΣΠΑΙΤΕ – 2102896720
  • Γενικό Πρωτόκολλο ΑΣΠΑΙΤΕ – 2102896734
  • Γραμματεία ΕΠΠΑΙΚ – 2102896745
  • Γραμματεία ΠΕΣΥΠ – 2102896733
  • Γραφείο Υποστήριξης ΕΑΠ – 2610 367 749

Για οποιοδήποτε ζήτημα που προκύπτει με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2610367749 και στο email : aspaite2018@eap.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *