Β ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

Την ώρα που η σχολική καθημερινότητα των περικοπών, του εξορθολογισμού, των μεγάλων τμημάτων, των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές, των καταργήσεων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, των χιλάδων συμβασιούχων αναπληρωτών, των γονέων που πληρώνουν πανάκριβα για τη μόρφωση των παιδιών τους  ταλαιπωρεί τη σχολική ζωή, η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου ακούγεται τουλάχιστον ως ειρωνία.

     Δεν είναι καθόλου τυχαία η στιγμή που ανοίγει η συζήτηση για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις δομές και το περιεχόμενο λειτουργίας του σχολείου καθώς και την αξιολόγηση στην εκπαίδευση – αποτίμηση, όπως τη λέει τώρα το Υπουργείο. Η  Κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, που μαζί με τις νέες μειώσεις συντάξεων, την κατάργηση του αφορολόγητου και των επιδομάτων, τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, τις περικοπές στην Παιδεία και την Υγεία αποτελεί προαπαιτούμενο για την 3η αξιολόγηση.

    Με την πρότασή του το Υπουργείο προωθεί σημαντικές αντιδραστικές αλλαγές κυρίως στο κρίσιμο κομμάτι της παιδαγωγικής ευθύνης και καθοδήγησης. Τα νέα οργανογράμματα, η δημιουργία νέων δομών μετά από συγχωνεύσεις και καταργήσεις των ήδη υπαρχόντων, το νέο καθηκοντολόγιο για τα στελέχη της εκπαίδευσης προετοιμάζουν ένα σχολείο δεμένο με τις απαιτήσεις της «τοπικής κοινωνίας»- αγοράς, των «τοπικών οργανισμών», ένα σχολείο του οποίου οι στόχοι θα ταυτίζονται με τις τρέχουσες ανάγκες, τις δεξιότητες που θα απαιτούνται σε «ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον» και που θα είναι σε βάρος της γενικής μόρφωσης και καλλιέργειας, της κριτικής σκέψης και της επιστημονικότητας.

     Συγκεκριμένα, στη βασική πρόταση του Υπουργείου προβλέπεται

α. «Επίκεντρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί η σχολική μονάδα» Δηλ.μόνο του κάθε σχολείο θα επιλύει όλα τα σοβαρά ζητήματα της λειτουργίας. «Διαμορφώνει το δικό του παιδαγωγικό όραμα σε συνεργασία με στελέχη της Εκπαίδευσης, γονείς, μαθητές, τοπική κοινωνία» στη βάση αυτού του «οράματος» θα γίνεται και η αποτίμηση της σχολικής μονάδας.

     Οι καθηγητές έχουμε δηλώσει όχι μόνο την απαίτησή μας και την ανάγκη για ένα σχολείο που θα μορφώνει και θα διαπαιδαγωγεί ενιαία όλα τα παιδιά , ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική τους προέλευση  αλλά και την αντίθεσή μας σ ΄ ένα διαφοροποιημένο παιδαγωγικό πλαίσιο με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

     Το Υπουργείο μ΄ αυτή την πρόταση αντί να στηρίξει υπεύθυνα με αντισταθμιστικά προγράμματα ώστε να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες για να κατακτούν όλα τα παιδιά ισότιμα τη γνώση, υιοθετεί και εφαρμόζει τη λογική «το σχολείο προσαρμόζεται σε κάθε λογής διαφορές και αφετηρίες των μαθητών». Έτσι η διαφοροποίηση σχολικών μονάδων παίρνει σάρκα και οστά και αυτή μπορεί να γίνεται με βάση το διαθέσιμο προσωπικό και με διαμόρφωση προγράμματος με ό,τι  υπάρχει. Σ’ αυτόν το σχεδιασμό λόγο θα έχουν και οι «τοπικοί οργανισμοί»

    β. Στο σχέδιο αναφέρεται « οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας μπορούν να παρακολουθήσουν, να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα άλλων σχολείων της ίδιας ομάδας σχολείων» Αυτό σημαίνει ότι οι λειτουργίες των σχολείων αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο να καλύπτονται κενά σε προσωπικό και υποδομές ή να μετακινούνται μαθητές ώστε να μην υπάρχουν μικρά τμήματα (ήδη σχετικό νομοθετικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί από το καλοκαίρι του 2017).

 Ανοίγει έτσι διάπλατα ο δρόμος για θέσπιση οργανικότητας σε ομάδα σχολείων, για συνεχή κινητικότητα για συμπλήρωση ωραρίου και κάλυψη κενών. Στην ομάδα είναι πιθανόν διαφορετικά μαθήματα να προσφέρουν τα σχολεία και να αλληλοσυμπληρώνονται.

    γ. Δημιουργούνται Περιφερειακά Κέντρα Εκπ/κού Σχεδιασμού ( ΠΕΚΕΣ). Εύστοχα χαρακτηρίζονται μικρά Υπουργεία Παιδείας, αφού έχουν την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της παιδαγωγικής- επιστημονικής καθοδήγησης, της επιμόρφωσης, της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.( Καταργούνται ΠΕΚ, Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικοί Σύμβουλοι). Για το σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Πολιτική ώστε να προκύπτει η σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας.

    δ. Δημιουργούνται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ( ΚΕΣΥ). Πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό κοινό για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, αφού καταργούνται ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΚΕΔΔΥ. Μία μόνο παρατήρηση . με την κατάργηση του ΚΕΔΔΥ το κόστος και η ευθύνη για τη διάγνωση και στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μεταφέρεται στους γονείς και απαλλάσσεται το κράτος.

    ε. Επιφυλάσσεται νέος ρόλος στο σχολικό συμβούλιο (συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, Τ.Α). Στα πλαίσια της αυτονομίας της σχολικής μονάδας το σχολικό συμβούλιο αντιμετωπίζει τη χρηματοδότηση και καλούνται εκπαιδευτικοί, γονείς μαθητές «να βγάλουν τα κάστανα από η φωτιά» . Επίσης το σχολικό συμβούλιο συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

    στ. Τελικός στόχος της κυβερνητικής πρότασης είναι η αξιολόγηση

Το σχέδιο προβλέπει αξιολόγηση δομών και λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα και φθάνει και στη σχολική μονάδα. Κάθε δομή αξιολογεί το έργο της και το κοινοποιεί στους ανωτέρους. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν αξιολογείται ο εκπαιδευτικός και αποδεικνύεται από τα παρακάτω α) ο σύλλογος προγραμματίζει και αποτιμά με βάση συγκεκριμένους στόχους που καθορίζονται από τα αναλυτικά προγράμματα και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Η αποτίμηση  γίνεται με βάση θεματικούς άξονες που καθορίζονται από ΥΑ και με την εμπλοκή Δ/ντών σχολείων και του ΠΕΚΕΣ (!!), δηλ. με απόλυτα μετρήσιμους δείκτες. Θα κοινοποιείται στο οικείο ΠΕΚΕΣ και θα αποτελεί προφανώς μετρήσιμο δείκτη κατηγοριοποίησης σχολείων. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί επωμίζονται τη συνευθύνη, τη συνενοχή στην αντιεκπαιδευτική πολιτική. β) Το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση όπως και ο ΔΥ κώδικας που προβλέπει ότι ο ΔΥ που αξιολογείται δυο φορές ως ανεπαρκής πηγαίνει με το ερώτημα της απόλυσης, είναι σε ισχύ. γ) Η τροπολογία Γεροβασίλη ορίζει ότι τα στελέχη που δεν θα αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους , χάνουν το δικαίωμα να βάλουν υποψηφιότητα για θέση ευθύνης. Τα χιλιάδες στελέχη που επιθυμούν κάποια θέση, αποδεικνύουν ότι η αξιολόγηση ΑΜΕΣΑ θα αφορά μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών.

    Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι το νέο σχέδιο

Αποτελεί ένα ακόμα αντιλαϊκό μέτρο και κομμάτι της γενικότερης επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και στα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας. Προετοιμάζει μεγάλες ανατροπές στη λειτουργία των σχολείων , προωθεί τη διοικητική ενοποίηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και τη μεταφορά ευθυνών, ακόμα και προσλήψεων, στις περιφέρειες.

     Συνάδελφοι, το σχολείο που ετοιμάζουν είναι το σχολείο των περικοπών, της ημιμάθειας, της αγοράς που θα αναγκάζεται να αναζητά πόρους για να λειτουργήσει, με διαφοροποιημένα προγράμματα και με εκπαιδευτικούς σε συνεχή κινητικότητα.

      Εμείς δεν οραματιζόμαστε ένα τέτοιο σχολείο.

Τώρα είναι ώρα οι εκπαιδευτικοί μέσα από την ΕΛΜΕ να δυναμώσουμε τον αγώνα ώστε να αποτρέψουμε αυτά τα σχέδια!

  Για το ΔΣ της Β΄ Ε. Λ. Μ. Ε.-Θ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               ΝΤΙΝΤΗ  ΛΕΜΟΝΙΑ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *