Γιατί οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας προάγουν περισσότερο τη γνώση !

Έρευνα Νορβηγών: μαυροπίνακας, κιμωλία, τετράδιο και μολύβι οδηγούν σε αποτελεσματική μάθηση Οι μαθητές και οι ενήλικοι που γράφουν με το χέρι, αντί να πληκτρολογούν, μαθαίνουν καλύτερα, υποστηρίζουν Νορβηγοί ερευνητές, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο Advances in Haptics. Το ίδιο συμβαίνει και με όσους διαβάζουν από ένα βιβλίο, αντί από μια οθόνη, σύμφωνα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γιατί οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας προάγουν περισσότερο τη γνώση !.