Δείτε τα έντυπα αξιολόγησης των Διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 162092/Γ1/28-09-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε. Θ. σχετικά με την αξιολόγηση του ν.4369/2016  και το οποίο έχει σταλεί στις σχολικές μονάδες διευκρινίζουμε ότι τα φύλλα αξιολόγησης για υπαλλήλους που υπηρετούν σε θέση γραμματέα σχολικής μονάδας ή επιστάτη –κλητήρα συμπληρώνονται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας.

Έντυπο Α 

Έντυπο Β

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*