Εκτιμήσεις για τα θέματα των Μαθηματικών: Απλά και κατάλληλα θέματα για τους υποψήφιους που εξετάζονται σ´αυτό το μάθημα

Απλά θέματα,κατάλληλα για τους υποψήφιους που εξετάζονται σ´αυτό το μάθημα.
Θέμα Α – Θεωρία 

Θέμα Β-  Αναμενόμενοχωρίς δυσκολίες 

Θέμα Γ – Αναμενόμενο, χωρίς δυσκολίες

Θέμα Δ- Ενδεχομένως,οι μαθητές να δυσκολευτούν να κατανοήσουν το ερώτημα Δ3β.  Απαιτείται ελάχιστη κριτική σκέψη.

 

“Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ¨

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*