Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Ειδικότερα: i) Επιστημονικός σχεδιασμός, οργάνωση και παρακολούθηση της επιμόρφωσης (διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη, λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ για την υποστήριξη της υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων κλπ., δημιουργία μητρώου επιμορφωτών, αποθετηρίου σχεδιασμού και υλοποίησης μικροδιδασκαλιών και καλών πρακτικών διαφοροποίησης του μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος). ii) Παραγωγή επιμορφωτικού/ υποστηρικτικού υλικού. iii) Υλοποίηση της επιμόρφωσης. iv) Αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος. v) Δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περίοδος υποβολής

από 26/6/2018 έως 14/9/2018

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *