ΙΕΠ: Δημιουργικές εργασίες Λυκείου 2017-2018

Οι Δημιουργικές Εργασίες , σύμφωνα με την πρόταση του ΙΕΠ προς το υπ. Παιδείας, αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται.

Αν μία Δημιουργική Εργασία καλύπτει και άλλο/α μάθημα/μαθήματα η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά.

Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις  μαθητές/-τριες  που συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα.

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων, οι γενικές αρχές των οποίων καθώς και ένα δείγμα τους περιλαμβάνεται στον ακόλουθο Συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο για τις Δημιουργικές Εργασίες:

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα σχετικά αρχεία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό

YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)   

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΑΝΤΙΓΟΝΗ)   

3. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Λυκείου

4. Χημεία, Β΄ Λυκείου

5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α’ Λυκείου

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α΄ Λυκείου

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

7. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου

8. Θρησκευτικά, Β’ Λυκείου

9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Α΄Λυκείου (συνδυαστικό)

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄Λυκείου (συνδυαστικό)

10. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου

11. Χημεία Β’ Λυκείου – Νανοϋλικά

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

11. Χημεία Β’ Λυκείου – Νανοϋλικά

Ενδεικτικό ψηφιακό υλικό (Ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή   και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου).

 

πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*