Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 

Δείτε την απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΞΥ4653ΠΣ-193) με την οποία ορίζονται τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*