Νέα προκήρυξη για 13 θέσεις ΕΕΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν ως εξής:

Οκτώ (8) θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Νομικής Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. – Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Νομικής Πληροφορικής ή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή Δικαίου Νέων Τεχνολογιών ή – Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Νομικής Πληροφορικής ή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή Δικαίου Νέων Τεχνολογιών και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας – γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων,

γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Πέντε (5) θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πληροφορικής Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ – Διδακτορικό δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή στην Ασφάλεια σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα ή σε Συστήματα Διαχείρισης και Πολιτικές Ασφάλειας ή στην Κυβερνοασφάλεια ή σε Τεχνικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στον Έλεγχο (auditing) Πληροφοριακών Συστημάτων ή – Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή στην Ασφάλεια σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα ή σε Συστήματα Διαχείρισης και Πολιτικές Ασφάλειας ή στην Κυβερνοασφάλεια ή σε Τεχνικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στον Έλεγχο (auditing) Πληροφοριακών Συστημάτων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Θα συνεκτιμηθούν, για όλες τις θέσεις η γνώση άλλων γλωσσών πέραν της αγγλικής καθώς και η επαγγελματική, μελετητική ή ερευνητική εμπειρία σε πεδία αντίστοιχα προς το αντικείμενο των ανωτέρω οριζόμενων διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *