Νέο τελεσίγραφο Γεροβασίλη για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ακόμα μια εγκύκλιο εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, υπενθυμίζοντας ότι αν και έχει παρέλθει η προθεσμία, δεν σταματά η διαδικασία αλλά η «πάει» στον Β αξιολογητή

 Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο Γεροβασίλη σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών η διαδικασία της αξιολόγησης δεν αναστέλλεται αλλά η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από το Β΄ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών κατά περίπτωση και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Δεδομένου ότι παρήλθαν οι ως άνω προθεσμίες, οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού σύμφωνα με την εγκύκλιο θα πρέπει να αποστείλουν στο υπουργείο τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους, το αργότερο έως 1/11/2017.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα στους φορείς που εποπτεύουν. Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να μεριμνήσει για τη συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *