Ξεκινά η επιλογή και τοποθέτηση συντονιστών εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ

Ξεκινά η επιλογή και τοποθέτηση συντονιστών εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ

Βασίλης Βούγιας

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση, το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προχωρήσει αμέσως μετά τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του νομοσχεδίου «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», στηνεπιλογή και τοποθέτηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

 

Μετά την τοποθέτηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). θα ξεκινήσει η επιλογή και τοποθέτησητων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης(Κ.Ε.Σ.Υ.) και αμέσως μετά των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία(Κ.Ε.Α) και των Προϊσταμένων τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα καθορισθούν:

α) Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων και επαναδηλώσεων προτίμησης, το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών θέμα.

β) ο τύπος των έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών, τα σχετικά με τη μαγνητοφώνηση και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24.

 

Για την επιλογή των Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). και των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης(Κ.Ε.Σ.Υ.), θα εκδοθεί προκήρυξη από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26.

 

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα συσταθεί Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *