Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-12-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017:

ανοίξτε τα σχετικά έγγραφα:

Οι οδηγίες σε μορφή pdf

Παράρτημα Ι σε μορφή doc

Παράρτημα II σε μορφή doc

Παράρτημα IIΙ σε μορφή xls

Παράρτημα IV σε μορφή doc

Παράρτημα V σε μορφή pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*