Ο γρίφος της ημέρας – “Άθροισμα ” (για δυνατούς λύτες)

Με τα ψηφία 1,2,3,4,5 μπορούμε να σχηματίσουμε 5!=120 διαφορετικούς πενταψήφιους αριθμούς (κανένα ψηφίο δεν επαναλαμβάνεται).

Να βρείτε το άθροισμα όλων αυτών των αριθμών.

 

 

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*