Ο γρίφος της ημέρας – ” Αριθμητικό μίξερ ” (για πολύ δυνατούς λύτες)

 

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

2 Comments

  1. Αν για να επανέλθει το κλάσμα στην αρχική του τιμή αυξηθεί ο αριθμητής μ φορές και ο παρονομαστής ν φορές, τότε θα πρέπει να ισχύει:
    (7+8μ)/(8+7ν)=7/8 => 64μ=49ν
    Οι 64 και 49 είναι αριθμοί πρώτοι μεταξύ τους, άρα οι ελάχιστες κατάλληλες τιμές μ, ν είναι μ=49 και ν=64, επομένως ελάχιστο χ = 49+64 = 113.

  2. 113 φορές

    49 φορές αύξησε τον αριθμητή και 64 φορές αύξησε τον παρονομαστή

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*