Ο γρίφος της ημέρας – “Ο πίνακας ” (για πολύ δυνατούς λύτες)

 

Στον πίνακα τον Λένου Πινέλου με τίτλο Κύκλος μπλε, να βρείτε την ακτίνα του μπλε κύκλου.   

(Το σημείο Α απέχει από την πλευρές αποστάσεις 12 και 16 cm αντίστοιχα και ο κύκλος εφάπτεται στις πλευρές)

 

 

 

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

4 Comments

  1. Πλησιάζουμε αισίως στο ‘άκρον άωτον’ της γρηγοράδας: λύσεις που προηγούνται και αυτών των εκφωνήσεων😊

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*