Ο γρίφος της ημέρας – Η ηλικία του μαθηματικού (για καλούς λύτες)

Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων ο καθηγητής μαθηματικών έδωσε σε μια ομάδα τεσσάρων μαθητών, ίσο  αριθμό ασκήσεων προς λύση.

Ο πρώτος έλυσε όλες τις ασκήσεις.

Ο τρίτος τις μισές του δεύτερου

Ο δεύτερος τις μισές του πρώτου.

Ο τέταρτος τις μισές του τρίτου.

Να βρεθεί η  ηλικία  του μαθηματικού, με δεδομένο ότι το άθροισμα   των ασκήσεων που έλυσαν όλοι οι μαθητές,  ισούται με την ηλικία του μαθηματικού.

Προτάθηκε  από  Α. Β. Γ.

 

 

3 Comments

  1. το πρόβλημα δεν έχει λύση και εξηγούμαι. Οι ασκήσεις που έλυσαν οι μαθητές είναι ο ένας διπλάσιος του άλλου και ούτω καθεξής. αρα χ +2χ+4χ+8χ=15χ . Αν το χ=1 Ηλικία=15 δεν υπάρχει μαθηματικος 15άρης. Αν χ=2 Ηλικία =30 δεν υπάρχει διορισμένος μαθηματικός 30άρης. Αν χ=3 Ηλικ =45 που μπορεί αλλά σε τέτοια περίπτωση ο 1 μαθητής θα είχε λύσει 24 ασκήσεις στις διακοπές του ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΙΑ . Χ=4 Ηλ=60 Άρα ο μσθηματικός ετοιμάζεται για σύνταξη και δεν απασχολεί τους μαθητές του με τέτοιες μ…ς . Εννοείται οτι απορρίπτονται οι μεγαλύτερεςλύσει

  2. Πολλαπλάσια του 15 είναι η ηλικία του καθηγητή, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να είναι 15 και να είναι και καθηγητής, είναι: 30 ή 45 ή 60 ή 75 ή ….90 ή και υπεραιωνόβιος (105) αμά λάχει να πούμε….

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*