Ο γρίφος της ημέρας – «Μαγικό Τετράγωνο 4» (για καλούς λύτες)

Να τοποθετηθούν οι αριθμοί 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 και 256, (όροι γεωμετρικής προόδου) στο ανωτέρω μαγικό τετράγωνο, έτσι ώστε το γινόμενο των αριθμών οριζοντίως, καθέτως και διαγωνίως είναι ο ίδιος αριθμός.(4.096), ο οποίος είναι τέλειο τετράγωνο (642 = 4.096)

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*