Ο γρίφος της ημέρας – «Μαγικό τετράγωνο 1» (για καλούς λύτες)

 

Να συμπληρωθούν τα κενά τετράγωνα στο ανωτέρω τετράγωνο με τους αριθμούς από το 1 – 16, ώστε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια να μας δίνει τη Μαγική Σταθερά 34.  Προς διευκόλυνση σας ήδη έχουν τοποθετηθεί ορισμένοι από τους ζητούμενους αριθμούς.

Διευκρίνιση
Όλοι ανεξαιρέτως οι αριθμοί θα χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά.

4 Comments

  1. δεν το ξέρω, ξέρω όμως με μονό αριθμό τετραγώνων πχ 3 χ 3 αθροισμα διαγωνιου κλπ 15 (2,5,8) και επίσης 5 χ 5 (3,8,13,18,23)είχα ένα επιμελητή στο ΕΜΠ και ήταν τρελός με θεωρητική αριθμητική

  2. @vasilis mavrogenis
    Βασίλη, υπάρχει ένα τέχνασμα για την επίλυση μαγικού τετραγώνου
    4×4. Εφόσον γνωρίζεις το πως λύνεται το μαγικό τετράγωνο 3×3,
    δες το Μαγικό Τετράγωνο Νο.2 Εάν παρατηρήσεις μια λεπτομέρεια η
    λύση βγαίνει αυτόματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*