Ο γρίφος της ημέρας – «Μεγάλοι αριθµοί» (για πολύ καλούς λύτες)

Ποιος είναι ο µεγαλύτερος αριθµός που µπορεί να γραφεί χρησιµοποιώντας 3 αριθµητικά ψηφία

και τις συνήθεις αριθµητικές πράξεις  και να βρεθούν τα δυο  τελευταία  ψηφία του ; 

 

 

Πηγή: Μαθη..Μαγικοί  Γρίφοι

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*