Ο γρίφος της ημέρας – Οι πλανήτες (Για καλούς λύτες)

untitled

Σε ένα μακρινό ηλιακό σύστημα, ο πλανήτης Α για να γυρίσει γύρω από τον εκεί  Ήλιο, χρειάζεται 6 χρόνια, ενώ ο πλανήτης Β χρειάζεται 4 χρόνια.

Αν και τα τρία ουράνια σώματα βρίσκονται ευθυγραμμισμένα όπως στο σχήμα , μετά από πόσο χρόνο θα βρίσκονται πάλι σε μία ευθεία;

3 Comments

  1. Μετά από 12 χρόνια θα έχουμε συζυγία πλανητών. Έστω ότι ο ζητούμενος αριθμός είναι ο Ν. Από τη σειρά των αριθμών 6, και 4 βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. τους που είναι:
    Ε.Κ.Π. (4,6)=2*2*3=12

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*