Ο γρίφος της ημέρας – “Ποσοστά ” (για δυνατούς λύτες)

Στην Λοξολάνδη,το ποσοστό των φαλακρών μεταξύ των ανθρώπων που έχουν πράσινα μάτια είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των φαλακρών στο συνολικό πληθυσμό.

Αληθεύει ότι  το ποσοστό των ανθρώπων με τα πράσινα μάτια μεταξύ των  φαλακρών είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό τους στο συνολικό πληθυσμό;

 

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

1 Comment

 1. Αληθεύει

  Έστω σ το σύνολο του πληθυσμού, μ το πλήθος αυτών που έχουν πράσινα μάτια, κ το πλήθος των φαλακρών και x το πλήθος των φαλακρών με πράσινα μάτια.

  Το ποσοστό των φαλακρών μεταξύ των ανθρώπων που έχουν πράσινα μάτια είναι x/μ.
  Το ποσοστό των φαλακρών στο συνολικό πληθυσμό είναι κ/σ.
  Το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν πράσινα μάτια μεταξύ των φαλακρών είναι x/κ.
  Το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν πράσινα μάτια στο συνολικό πληθυσμό είναι μ/σ.

  Στην Λοξολάνδη,το ποσοστό των φαλακρών μεταξύ των ανθρώπων που έχουν πράσινα μάτια είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των φαλακρών στο συνολικό πληθυσμό, άρα
  x/μ > κ/σ
  (x/μ)*(μ/κ) > (κ/σ)*(μ/κ)
  x/κ > μ/σ
  δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων με τα πράσινα μάτια μεταξύ των φαλακρών είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό τους στο συνολικό πληθυσμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*