Ο γρίφος της ημέρας – Τα πράσινα μήλα (για καλούς λύτες)

Σε μια μεγάλη σακούλα υπάρχουν τόσα πορτοκάλια όσα και μήλα.

Στη σακούλα τα κόκκινα μήλα είναι τριπλάσια από τα πράσινα.

Αν διαλέξετε τυχαία ένα φρούτο, ποια η πιθανότητα αυτό να μην είναι πράσινα μήλο;

3 Comments

  1. Αν Y όλα τα μήλα και Ζ τα πράσινα μήλα τότε Υ=3Ζ+Ζ. Οπότε τα πορτοκάλια είναι και αυτά 3Ζ+Ζ. Οπότε όλα μαζί τα φρούτα είναι 2*(3Ζ+Ζ)=8Ζ.
    Η πιθανότητα να διαλέξουμε πράσινο μήλο είναι Ζ/8Ζ=1/8=0,125 δηλαδή 12,5%
    Άρα η πιθανότητα να μην διαλέξουμε πράσινο μήλο είναι 87,5%

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*