Ο γρίφος της ημέρας – Τα σπίρτα (Για καλούς λύτες)

Πως μπορούμε να κατασκευάσουμε 4 τρίγωνα με 6 ίδια σπίρτα , έτσι ώστε οι κορυφές των τριγώνων να είναι τα άκρα των σπίρτων.   (χωρίς να τα σπάσουμε) 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*