Ο γρίφος της ημέρας – Τα φάρμακα (Για καλούς λύτες)

Σε μια κλινική φαρμακολογίας, ιατροί και φαρμακολόγοι αντιμετωπίζουν διάφορα περιστατικά.

Ένας φαρμακολόγος, ο Αντώνης, έχει πάνω στο γραφείο του αμπούλες, χάπια, ενέσεις και ελιξίρια.

Να βρεθεί το πλήθος τον φαρμάκων (ατομικά και συλλογικά).

Μπορούν να διαρκέσουν τα φάρμακα για 44 ασθενείς;   (1 φάρμακο ανά ασθενή)

Δίνεται:

Α) Οι αμπούλες είναι 4 λιγότερες από τα ελιξίρια

Β) Τα χάπια είναι διπλάσια από τις ενέσεις

Γ) Οι ενέσεις και οι αμπούλες είναι συνολικά 15

Δ) Οι αμπούλες και τα ελιξίρια είναι συνολικά 10

 

Προτάθηκε από το μαθητή του 1ου ΓΕΛ Πολίχνης  Κοσίδη Βασίλη

2 Comments

 1. Οι αμπούλες μαζί με τα ελιξίρια είναι 10 και είναι οι αμπούλες 4 λιγότερες από τα ελιξίρια. Άρα μιλάμε για 3 Αμπούλες και 7 ελιξίρια (για να ικανοποιούνται οι συνθήκες).
  Οι ενέσεις και οι αμπούλες είναι μαζί 15, άρα αφού οι αμπούλες είναι 3, οι ενέσεις είναι 12 και τα χάπια που είναι διπλάσια από τις ενέσεις είναι 24.
  Οπότε τα φάρμακα συνολικά είναι:
  3 + 7 + 12 + 24 = 46 και φθάνουν για τους 44 ασθενείς.

 2. Έστω «α» οι αμπούλες, «β» τα ελιξίρια, «γ» τα χάπια, και «δ» οι ενέσεις. Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε:
  α=β-4 (1)
  γ=2δ (2)
  α+δ=15 (3)
  α+β=10 (4)
  Αντικαθιστούμε την (1) στη (4) κι’ έχουμε:
  α+β=10 —> β-4+β=10 —> 2β=10+4 —> 2β=14 —> β=14/2 —> β=7 (5)
  Αντικαθιστούμε τη (5) στην (1) κι’ έχουμε:
  α=β-4 —> α=7-4 —> α=3 (6)
  Αντικαθιστούμε την (6) στη (3) κι’ έχουμε:
  α+δ=15 —> 3+δ=15 —> δ=15-3 —> δ=12 (7)
  Αντικαθιστούμε την (7) στη (2) κι’ έχουμε:
  γ=2δ —> γ=2*12 —> γ=24 (8)
  Άρα συνολικά τα φάρμακα είναι:
  α+β+γ+δ= 3+7+24+12=46
  Οπότε επαρκούν για τους 44 ασθενείς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*