Ο γρίφος της ημέρας – “Τεστ αριθμών” (για δυνατούς λύτες)

Ποιοι είναι οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί, που όταν τους αφαιρούμε ένα ψηφίο από το αριστερό άκρο μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν;

 

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

1 Comment

  1. Στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης, όταν το πρώτο από αριστερά ψηφίο έχει μικρότερη αξία από το δεύτερο, τότε η αξία του πρώτου αφαιρείται από το δεύτερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαγραφή του αριστερού ψηφίου μεγαλώνει τον αριθμό.
    Π.χ. IV=4 -> V=5, IX=9 -> X=10 κ.ά.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*