Πίνακες με τα ωρολόγια προγράμματα για τις τρεις τάξεις του Λυκείου

Πίνακες με τα ωρολόγια προγράμματα για τις τρεις τάξεις του Λυκείου

Δημοσιεύτηκε απόφαση του Υπ. Παιδείας με την οποία καθορίζεται το ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
 

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θε- σμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 3
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες 2
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 33
Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4 Ώρες
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2
Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας) 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 35

ώρες

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος  

Ώρες

 

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά2 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία 2
Θρησκευτικά 2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 1
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)  

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Φυσική 3
Μαθηματικά 2

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Θρησκευτικά 1
 

Νέα Ελληνικά5

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
Ιστορία 2
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
Βιολογία 2
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
Λογοτεχνία 2
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο 15
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 3
Βιολογία 2
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 2
Σύνολο 15
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονο- μίας και Πληροφορικής Ώρες
Μαθηματικά 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 3
Ιστορία 3
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 2
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο 15
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ώρες
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα6 (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Ελεύθερο Σχέδιο 2
Γραμμικό σχέδιο 2
Ιστορία της Τέχνης 2
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ) 2

. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία β) Νέα Ελληνική Γλώσσα

γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

  1. 2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδα- κτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.

  1. 3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία.

  1. 4. Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α) Εικαστικά β) Μουσική

γ) Στοιχεία Θεατρολογίας.

Στα τμήματα διδάσκεται ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

  1. 5. Νέα Ελληνικά: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδα- κτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Νεοελληνική Γλώσσα

β) Νεοελληνική Λογοτεχνία.

  1. 6. Η δεύτερη ξένη γλώσσα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές πρέπει να είναι διαφορετική από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *