Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕFT)

Σύμφωνα με το A.Π.9243/21-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕFT).

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 5η Ιανουαρίου 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*