Προκήρυξη θέσης στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

Σύμφωνα με το Α.Π. 9133/18-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)  δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση μεταφραστή εσθονικής γλώσσας   με στοιχεία:

 CDT-AD5-2017/04 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η σχετική αίτηση μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: http://cdt.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στο ανωτέρω Μεταφραστικό Κέντρο μέχρι τις 24-01-2018.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*