Προκήρυξη 32 θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη 32 θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Έγκριση πίστωσης προκήρυξης για την πλήρωση τριάντα δύο (32) [από τριάντα οκτώ (38)] κενών οργανικών θέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά) για το έτος 2018, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου,  ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση στο Ψηφιακό
Μάρκετινγκ».

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μίας (01) θέσης αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική
Διοίκηση».

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πρότυπα Βιβλιογραφικής
Περιγραφής».

2. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και Παραγωγή Γνώσης σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία με έμφαση στις Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις».

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μίας (01) θέσης καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορικές και συγκριτικές προσεγγίσεις στην εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και Διεθνώς».

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1. Μίας (01) θέσης καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
Ψυχοπαθολογία Βρεφών και Νηπίων με έμφαση στις Προγλωσσικές Ικανότητες».

2. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία με έμφαση στην Αξιοποίηση
του Παραμυθιού στο Παιδικό Θέατρο».

3. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αγωγή Βρεφών με έμφαση στην Ανάπτυξη
Σχέσεων».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανικά Εποπτικά Συστήματα Ελεγχόμενα από Ευρετικούς Αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης».

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης με τη Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας».

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Αντοχή Υλικών και Μεταλλουργικές
Κατεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών».

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική
Αξιολόγηση Ενεργειακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Μελέτη Υλικών και Ανάπτυξη
Δομικών Στοιχείων Ιατρικών Απεικονιστικών Μηχανημάτων».

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων
Αγκύρωσης».

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Ανάλυση Συγκοινωνιακών Έργων
με Ποσοτικές Μεθόδους».

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική και Μηχανική Ανάλυση Βραχωδών
Πρανών».

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Ασύρματων και Κινητών
Επικοινωνιών».

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΗΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χαρτογραφία με έμφαση στην Οπτική Αντίληψη
Χαρτών».

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Μίας (01) θέσης αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία
Οίνων».

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Γάλακτος και Διεργασίες
Απομόνωσης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Βιολειτουργικών Συστατικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Β ́ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ»

Μίας (01) θέσης αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανικός
Σχεδιασμός (Design) Αντικειμένων».

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υγειονομική Μηχανική και Τεχνολογία
Περιβάλλοντος Εφαρμοζόμενες στην Επιστήμη του Υγιεινολόγου».

2. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική Υγείας –Ανάπτυξη Συστημάτων
Υγείας».

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γυναικολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη
Γυναικεία Αναπαραγωγή».

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινικές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις σε
Νευρομυοσκελετικά Προβλήματα».

2. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτικοί Χειρισμοί στη
Φυσικοθεραπεία».

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία».

2. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική-Ανοσοϊστοχημεία».

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπεία και Υποστηρικτική Τεχνολογία
με έμφαση στην Ηλεκτρονική Υγεία».

2. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση Κατασκευή και
Εκπαίδευση στη Χρήση Ναρθήκων».

3. Μίας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Η Εργοθεραπευτική Προσέγγιση στην
Εκπαίδευση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Δ-Κ-Ζ) Ενηλίκων με Ψυχιατρικές Διαταραχές».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *