Προσλήψεις πτυχιούχων στο ΕΚΕΤΑ

Προσλήψεις πτυχιούχων στο ΕΚΕΤΑ

Tο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Κ1)» με κωδικό «ESO.000014», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
– Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων βιομηχανικών μονάδων/εγκαταστάσεων ή ερευνητικών υποδομών
– Γνώση προγραμμάτων CAD

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498157 ή στο email: chrykat@certh.gr (κα Κατσικάκη).

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών» και κωδικό 5030191, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τομέας Ηλεκτρονικής Υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών), ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη και ουσιαστική γνώση/εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών υπολογιστικής όρασης ή/και μηχανικής μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πέτρο Δάρα, τηλ. 2310 257703 ή στο email:daras@iti.gr

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ
(link sends e-mail)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *