Προσλήψεις 26 καθηγητών φυσικής αγωγής στο δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών», «Θεατρικό Παιχνίδι» και «Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ)

4 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΙΝΓΚ- ΠΟΝΓΚ)

3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΤΕΝΙΣ)

2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)

5 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΒΟΛΕΥ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Ευαγ. Μπάστα (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023688). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την προκήρυξη  ΕΔΩ

Δείτε την αίτηση  ΕΔΩ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *