Προσλήψεις 6 ατόμων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συμβάσεις εργασίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 03/01-02-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (υποέργο 13 της Πράξης με τίτλο: « Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» και MIS 5002739 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020), με κωδικό ΚΕ 61092,  ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται: ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμήματος Φυσικής με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών και  (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμήματος Φυσικής ή Γεωγραφίας με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών.

Μία (1) θέση στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με σκοπό την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη σε οικογένειες υψηλού κινδύνου σε όλη την Ευρώπη (Feel4Diabetes)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 03/01-02-2018 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με σκοπό την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη σε οικογένειες υψηλού κινδύνου σε όλη την Ευρώπη (Feel4Diabetes)», HORIZON 2020, με κωδικό ΚΕ 301, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION Grant Agreement number: 643708 — Feel4Diabetes — H2020-HCO-2014-2015/H2020-HCO-2014, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με (1) άτομο με σύμβαση με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται: ένα άτομο (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίας υπ’αριθ. 387/21-12-2017 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and integrative analysis of regionalnational and international Cohorts on primary SjogrensSyndrome (pSStowards improved stratificationtreatment and health policy making» με κωδικό έργου ΚΕ 388, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 European Commission Directorate-General for Research & Innovation, Grant Agreement number: 731944 – HarmonicSS – H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2016-RTD, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρία (3) άτομα με σύμβαση (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται: ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ιατρικής με ειδικότητα Ρευματολογίας με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα Ρευματολογίας, ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα Παθολογίας με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *