Πρόσκληση που ενδιαφέρει φιλολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, μαθηματικούς

Πρόσκληση που ενδιαφέρει φιλολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, μαθηματικούς

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 5311 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», με MIS:5001369 (Υποέργο 6) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής Χρήστος Γκόβαρης, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ ελάχιστο 21 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες της πράξης, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 5311 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», με MIS:5001369 (Υποέργο 6) για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα καθορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες της πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως τις 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο μέχρι τη λήξη του1.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της υποψηφιότητας ορίζεται η Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *