Σε ηλεκτρονική μορφή θα τηρούνται τα υπηρεσιακά βιβλία στα σχολεία β/θμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (Δείτε εδώ την απόφαση)   .

Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία: το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) και το Ευρετήριο τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.

Από τα Υπηρεσιακά Έντυπα, τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα MySchool. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.

4. Τα Υπηρεσιακά Βιβλία που τηρούνται εγγράφως, καθώς και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, μέχρι την έναρξη τήρησης τους σε ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη χρήση τους αριθμούνται κατά σελίδα από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου, προκειμένου για τα δημόσια σχολεία, και από τον/τη Διευθυντή/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου για τα ιδιωτικά σχολεία. Και στις δύο περιπτώσεις συντάσσεται στην τελευταία σελίδα του Βιβλίου σχετική πράξη.

5. Τα Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων, μέχρι την έναρξη τήρησης τους στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, επισημοποιούνται με σφράγιση και υπογραφή από τον/τη Διευθυντή/ντρια του δημόσιου σχολείου, ενώ για τα ιδιωτικά σχολεία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως ισχύει.

6. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου οφείλει να φροντίζει για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος MySchool για κάθε μεταβολή εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την πραγματοποίηση της, λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών οι οποίες προβλέπονται από την παρ. ΙΑ του άρθρου 9 και της παρ. 6 του άρθρου 21. Ειδικότερα το Βιβλίο Φοίτησης ενημερώνεται, το αργότερο, ανά εβδομάδα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *