Στην κορυφή της Μαθητείας ο νομός Λάρισας

 288 οι θέσεις απασχόλησης-αποφοίτων ΕΠΑΛ- στις δύο φάσεις υλοποίησης του θεσμού.

Στην κορυφή της πυραμίδας του νέου θεσμού «Μεταλυκειακό έτος –Τάξη Μαθητείας», αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε όλη τη Θεσσαλία, βρίσκεται ο νομός Λάρισας.

Τόσο οι προσπάθειες που έγιναν από τα στελέχη των φορέων της εκπαίδευσης, όσο και η ανταπόκριση που βρήκε από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τον κατατάσσουν στους νομούς της χώρας με το μεγαλύτερο αριθμό μαθητευομένων και στην πρώτη θέση στη Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση λειτουργίας των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, που ξεκίνησε πέρυσι, δημιουργήθηκαν στο ν. Λάρισας 108 θέσεις μαθητείας, ενώ στη δεύτερη φάση δημιουργήθηκαν 180 θέσεις μαθητείας.

Οι θέσεις αυξήθηκαν σχεδόν στο διπλάσιο, ενώ νέες ειδικότητες μαθητευόμενων εντάχθηκαν στον θεσμό, στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του, διευρύνοντας τα επαγγελματικά αντικείμενα απασχόλησης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, «Κατά την Α΄ φάση εφαρμογής του θεσμού η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017, στα ΕΠΑΛ του νομού Λάρισας λειτούργησαν τμήματα Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας στις ειδικότητες: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και Βοηθός Νοσηλευτή.

Για τη λειτουργία των τμημάτων των παραπάνω ειδικοτήτων για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, δημιουργήθηκαν στον ν. Λάρισας 108 θέσεις μαθητείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».

180 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ

Για δεύτερη σχολική χρονιά συνεχίζεται φέτος ο νέος θεσμός, με την υλοποίηση για το 2017-2018 της Β΄ φάσης (περιόδου Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2017).

Τα τμήματα του Οκτωβρίου αφορούν στις νέες ειδικότητες που εντάχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2017-18, αλλά και ειδικότητες της Α΄ φάσης σε περιοχές που δεν λειτούργησαν από τον Μάρτη του 2017.

Στα ΕΠΑΛ του ν. Λάρισας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Οκτώβριο τα εξής τμήματα ειδικοτήτων: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, Βοηθός Νοσηλευτή, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.

Τα τμήματα περιόδου Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησαν στα σχολεία που υλοποίησαν το Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας τον Μάρτιο 2017, μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης και αφορούν στις ειδικότητες: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και Βοηθός Νοσηλευτή.

Συνολικά για τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Β΄ φάσης, των παραπάνω ειδικοτήτων για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, δημιουργήθηκαν στον ν. Λάρισας 180 θέσεις μαθητείας.

Από αυτές οι 59 αφορούν στις ειδικότητες του Οκτώβρη 2017 και οι 121 τις ειδικότητες του Δεκέμβρη 2017.

Από τις 180 θέσεις οι 112 είναι στον δημόσιο τομέα και οι 68 στον ιδιωτικό.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα ημερήσια ΕΠΑΛ του ν. Λάρισας συμμετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, με έναρξη λειτουργίας τμημάτων είτε τον Οκτώβριο είτε τον Δεκέμβριο και με ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Από το επόμενο σχολικό έτος αναμένεται να λειτουργήσουν και οι 16 ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, ανάλογα και με τις θέσεις που θα διατεθούν, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αυτές είναι οι εξής:

-Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

-Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,

-Τεχνικός Οχημάτων,

-Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

-Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

-Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και

-Βοηθός Νοσηλευτή

-Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

-Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

-Γραφικών Τεχνών

-Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

-Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

-Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

-Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

-Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

-Αισθητικής Τέχνης

Εκτιμάται ότι η εφαρμογή της μαθητείας θα συμβάλει έμπρακτα στην προσπάθεια για τη στήριξη και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η αποδοχή του δε, από φορείς, αποφοίτους ΕΠΑΛ, αλλά και από την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της ανάπτυξής του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Το Υπουργείο Παιδείας τον Μάρτιο του 2017, έθεσε σε εφαρμογή, στην επαγγελματική εκπαίδευση, το Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας με σκοπό την αναβάθμισή της.

Ο νέος θεσμός , προσφέρει στους ενήλικες αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στον χώρο εργασίας, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα και να προετοιμαστούν για την ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα, καθώς στους μαθητευόμενους παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αμοιβή, η οποία ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ.

Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» διάρκειας 9 μηνών, είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες.

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και πριν τη συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *