Συγχωνεύσεις και καταργήσεις Εργαστηριακών Κέντρων

Σε συγχώνευση επτά  και κατάργηση τεσσάρων Εργαστηριακών Κέντρων   προχώρησε το υπουργείο Παιδείας με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Δ. Μπαξεβανάκης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που αφορά τις δαπάνες που καλύπτονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. , εξοικονομείται πίστωση ύψους δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (13.400,00 €) για το οικ. έτος 2017 (01-09-2017 έως 31-12-2017) και ύψους σαράντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (40.200,00 €) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Ειδικότερα   από το σχολικό έτος 2017-2018 , συγχωνεύονται τα εξής  Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 

πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*