Τελικοί αξιολογικοί πίνακες με αντικειμενικά μόρια Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΕ σε όλη τη χώρα

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας οι τελικοί αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες αντικειμενικών μορίων όλων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.


 

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης κατά φθίνουσα σειρά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΤΕΛΙΚΟΣ).pdf


Α και Β Αθήνας: Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μετά τις Ενστάσεις

Α΄ ΑΘήναςΒ΄ Αθήνας


ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας: Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ο τελικός πίνακας μετά τις ενστάσεις – Βλέπε ΕΔΩ


ΔΔΕ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής: Τελικοί Αναμορφωμένοι Αξιολογικοί Πίνακες Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μετά τις Ενστάσεις

ΔΔΕ Δυτικής Αττικής – ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής


ΔΔΕ Πειραιά: Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μετά τις Ενστάσεις

Βλέπε ΕΔΩ


Ανακοίνωση του τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων υποψήφιων Διευθυντών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ


ΔΔΕ Αργολίδας

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας μοριοδοτούμενων κριτηρίων


ΔΔΕ Αρκαδίας

Πίνακας υποψηφίων διευθυντών 2017 με μόρια μετά τις ενστάσεις


ΔΔΕ Άρτας

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων (κατά φθίνουσα σειρά) υποψηφίων Διευθυντών ΔΔΕ Άρτας


ΔΔΕ Φθιώτιδας

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ


ΔΔΕ Γρεβενών

Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017 ΔΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.xls    


ΔΔΕ Δράμας

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων διευθυντών


ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Πίνακας μετά τις ενστάσεις


ΔΔΕ Εύβοιας

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων 


ΔΔΕ Έβρου

Τελικός πίνακας μορίων


ΔΔΕ Ζακύνθου

Τελικός πίνακας μορίων


ΔΔΕ Ηλείας

Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων και ΕΚ Δ.Ε. Ηλείας


ΔΔΕ Κυκλάδων

Ο πίνακας μετά τη συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ στις 16/6


ΔΔΕ Μαγνησίας

Αναμορφωμένος πίνακας μορίων μετά από ενστάσεις


ΔΔΕ Πέλλας

Μοριοδότηση υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας μετά την εξέταση των ενστάσεων


ΔΔΕ Φλώρινας

Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας


ΔΔΕ Χανίων

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών


ΔΔΕ Ημαθίας

Ο τελικός πίνακας με τα ονόματα


πηγή

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*