Τροπολογία για αναβολή στράτευσης σε κατόχους διδακτορικού αλλά και νέες ρυθμίσεις για μέλη ΔΕΠ

Την δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες σε ερευνητικά κέντρα είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού αλλά και την νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση ως προϋπηρεσία και για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ, του διδακτικού ή ερευνητικού έργου, που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή

Συγκεκριμένα με τροπολογία που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις προβλέπονται τα εξής:

Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την κρίσιμη ημερομηνία είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και σε ερευνητικούς φορείς που βρίσκονται στην ημεδαπή. (Σήμερα, προβλέπεται η αναβολή κατάταξης για όσους διαπρέπουν σε ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού).
 Επίσης συμπληρώνονται, από τότε που ίσχυσαν (1-1-2017), οι διατάξεις των άρθρων 129 και 131 του ν. 4472/2017 και επεκτείνεται και για τα μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), η εφαρμογή επιμέρους ρυθμίσεων που σήμερα διέπουν το μισθολογικό καθεστώς των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι.

Ειδικότερα:
–  Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι παρεχόμενοι τίτλοι αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.
– Καταβάλλονται μηνιαίως έξοδα παράστασης ως ακολούθως: Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι., διακόσια δέκα (210) ευρώ, Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ε, εκατόν σαράντα (140) ευρώ. γ. Ορίζεται ρητά ότι, πέραν των μνημονευόμενων αμοιβών και παροχών στον ν. 4472/2017 και των αμοιβών του άρθρου 13 στο ν. 3187/2003 (αμοιβή από ιδιωτικό έργο, συγγραφικά δικαιώματα, άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κ.λπ.). τα μέλη ΔΕΠ των Α.Σ.Ε.Ι. δεν δικαιούνται καμία άλλη μισθολογική παροχή.

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *