Υπουργείο: Σαν πρωταπριλιάτικο αστείο ο αυτοδιορισμός του προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως Γραμματέας του Ιδρύματος

Το υπουργείο Παιδείας , ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ,

σύμφωνα με το νόμο για την απόφαση αυτή του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα είναι επιβεβλημένη και η παρέμβαση της Δικαιοσύνης

“Θα μπορούσε να είναι ένα σχετικά επιτυχημένο πρωταπριλιάτικο αστείο. Δεν είναι, όμως. Η αυτογελοιοποίηση  ορισμένων βλάπτει τελικά όλους μας”.

Το σχόλιο έκανε το  υπουργείο Παιδείας , με γραπτή ανακοίνωση,με αφορμή την προχθεσινή  αποκάλυψη του esos  ότι ο Πρόεδρος του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης διορίστηκε  στη θέση του Γραμματέα με 4ετή θητεία, ενώ παραμένει Πρόεδρος του ΤΕΙ και από ότι φαίνεται υπάρχει εν ενεργεία Γραμματέας του Ιδρύματος.

Το υπουργείο Παιδείας , ανακοίνωσε ότι  θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ,  σύμφωνα με το νόμο-για την απόφαση  αυτή του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-ενώ παράλληλα είναι επιβεβλημένη και η παρέμβαση της Δικαιοσύνης

Το υπουργείο στο ανακοινωθέν τονίζει επίσης ότι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΡΑ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:Έχει ενδιαφέρον ότι το Πρόεδρος ενός Ιδρύματος που συχνά κατηγορούσε του Υπουργείο ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε για την αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, έρχεται τώρα με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο να εκθέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα με μία δική του, αυθαίρετη και εν πολλοίς επικίνδυνη ερμηνεία του αυτοδιοίκητου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ:  Ο ευτελισμός του αυτοδιοίκητου από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που θεωρεί ότι οι κατοχυρωμένοι με αγώνες κανόνες μπορεί να εξυπηρετούν προσωπικές φιλοδοξίες είναι πρωτάκουστος.

Η ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ: Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει την υποχρέωση να περιφρουρήσει το κύρος της από τέτοιες συμπεριφορές ορισμένων που μάλιστα εμφανίζονται  ως κήνσορες της διαφάνειας και της προστασίας του αυτοδιοίκητου , ενώ την ίδια στιγμή με τις πράξεις τους καταρρακώνουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας και ακαδημαϊσμού.

Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ : Αλήθεια, το Συμβούλιο του Ιδρύματος- θεσμού για τον οποίο κόπτεται η αξιωματική αντιπολίτευση- γιατί δεν έλεγξε τον Πρόεδρο από την καταφανώς παράνομη πράξη;
ΑΠΟΦΑΣΗ:Ο πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης διορίστηκε Γραμματέας του Ιδρύματος

Γραμματέας του  ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης , με τατραετή θητεία, διορίστηκε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κώστας Βαρσαμίδης , ύστερα από προκήρυξη που εκδόθηκε στις 30 Μαίου.

Τον διορισμό του προέδρου του ΑΤΕΙ ως Γραμματέα,  φέρεται να υπογράφει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας.

Πρόκειται για μοναδική απόφαση στα χρονικά των ΑΕΙ,  εν ενεργεία πρόεδρος ΤΕΙ να διορίζεται στη θέση του Γραμματέα, ύστερα από προκήρυξη.

Η θητεία του κ. Βαρσαμίδη ως προέδρου, μετά την παράταση που έδωσε ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου κανονικά λήγει το Νοέμβριο.

Ωστόσο ερωτηματικά προκαλούνται, από τον διορισμού εν ενεργεία προέδρου , ως Γραμματέα, όπως:

Α. Εάν εν ενεργεία πρόεδρος ΤΕΙ, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος για μια τέτοια θέση;

Β. Εάν έχει εξασφαλιστεί η σχετική πίστωση γι αυτή τη θέση

Ειδικότερα η απόφαση έχει ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τΑ ́ /06-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ.Α’/29-06-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ»

3. Την με αριθ. Πρωτ. ΔΦ 10.1/2720/31-05-2017 προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γραμματέα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

4. Τηνυπ.αριθμ. 1/04/02/2013 πράξητουΣυμβουλίου τουΑΤΕΙΘ,διορισμού τουΠροέδρου του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-02-2013)

5. Την υπ. αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική πράξη διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙΘ.

6. Την αριθμ. 101/01-04-2013 πράξη του Προέδρου του ΑΤΕΙΘ που εκδόθηκε σύμφωνα με την 5/01-04-2013 απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ, διορισμού Αναπληρωτή Προέδρου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 144/τ.Υ .Ο.Δ.Δ./04-04-2013.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 0268 8. Την απόφαση της 20ης/12-06-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

διορίζουμε στη θέση του Γραμματέα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τον Κωνσταντίνο Βαρσαμίδη του Πέτρου , επειδή διαθέτει τα νόμιμα προσόντα.

Η θητεία του είναι τετραετής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4009/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ

Η Γραμματεία της Συνόδου ΤΕΙ, με ανακοινωθέν που εξέδωσε σήμερα, εκφράζει “τον βαθύ προβληματισμό της σχετικά με τα διαλαμβανόμενα σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ΤΕΙ της χώρας, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, με γνώμονα την διαφύλαξη του κύρους των θεσμών του Προέδρου ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του Γενικού Γραμματέα ΑΕΙ”.

Πράξεις και κυρίως διαδικασίες σαν και αυτές, τονίζει η Σύνοδος,  δεν εκφράζουν τα ΤΕΙ, υπονομεύουν το κύρος των Ιδρυμάτων μας, καθώς και την πορεία για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωσή τους.

Η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ

Η ακαδημαϊκή κοινότητα των ΤΕΙ μένει έκπληκτη, από την  ενέργεια του Προέδρου του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρσαμίδη, να βάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος.

Θεωρούμε ότι η διαδικασία της εκλογής του,  στη «Διοικητική Θέση» του Γενικού Γραμματέα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης υποβαθμίζει πλήρως τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου ΤΕΙ που απορρέει από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο.

Η εν λόγω πράξη ουσιαστικά βλάπτει πλήρως τον θεσμό του Προέδρου ΤΕΙ και επιπλέον υποβαθμίζει την ακαδημαϊκή οντότητα και αυτοτέλεια των ίδιων των ΤΕΙ.

πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*