Φάκελος Εκπαιδευτικών Επιδόσεων και Δραστηριοτήτων μαθητών

Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα:

1. Σε κάθε ΕΠΑ.Λ., και σε χώρο που καθορίζεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή, τηρείται με ευθύνη της/του υπεύθυνης/-ου εκπαιδευτικού κάθε τμήματος ή τάξης, Φάκελος Εκπαιδευτικών Επιδόσεων και Δραστηριοτήτων των μαθητριών/-τών.

Ο Φάκελος δημιουργείται, οργανώνεται και ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της/του μαθήτριας/τη από την/τον μαθήτρια/τη με τη βοήθεια της/του υπεύθυνης/-ου εκπαιδευτικού.

Στον Φάκελο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών και τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως:

α. εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί η/ο μαθήτρια/-τής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, (π.χ. Δημιουργικές Εργασίες),

β. αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει,

γ. αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, επιχειρηματικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντι- κούς, επιχειρηματικούς και αθλητικούς φορείς εγνωσμένου κύρους,

 δ. ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, που εκπονούνται από τις/τους μαθήτριες/-τές και σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.,

ε. λοιπά στοιχεία (π.χ. προτάσεις σχετικά με τα μαθήματα).

Κάθε μαθήτρια/-τής που επιθυμεί να εντάξει στον φάκελό της/του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στην/στον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό (τμήματος ή τάξης).

2. Στον Φάκελο Εκπαιδευτικών Επιδόσεων και Δραστηριοτήτων κάθε μαθήτριας/-τή είναι δυνατό να εντάσσονται και στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης της επίδοσής τους.

Όλες/-οι οι διδάσκουσες/-οντες κάθε τμήματος υποχρεούνται, πριν από την κατάθεση της προφορικής βαθμολογίας, να εξετάσουν και το περιεχόμενο του Φακέλου της/του μαθήτριας/-τή, όπου αυτός τηρείται, και να το συνεκτιμήσουν στη βαθμολόγηση.

3. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητριών/-τών, αλλά και η υποβοήθηση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκουσών/διδασκόντων και διδασκομένων και η παροχή έμμεσα στη/στον μαθήτρια/-τή της δυνατότητας συμμετοχής της/του, μέσω της αυτοαξιολόγησης, στη βελτίωση της διδακτικής πράξης.

4. Κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με την τήρηση των Φακέλων και την αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών, καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *