17 καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιήσει το 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης – Δείτε τα τρογράμματα

Tο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης και των νομών αρμοδιότητάς του (Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής).

Προγράμματα που θα υλοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη στο 2ο ΠΕΚ, Λεωφόρος Στρατού 129 – Πολίχνη (απέναντι από το πρώην στρατόπεδο Κατατάσσου) Ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων: 15.00 – 18.15

1. Τίτλος προγράμματος: «Ένα ελκυστικό και αποτελεσματικό μάθημα Φυσικής Αγωγής στο σχολείο»

Σύντομη περίληψη: Το θετικό περιβάλλον μάθησης φροντίδας και ενθάρρυνσης, συμβάλλει σημαντικά όχι μόνο στην ακαδημαϊκή απόδοση, αλλά και στην υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών από τους μαθητές. Κυρίως δε συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, γνωστών σαν «δεξιότητες ζωής». Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής που σχετίζονται με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του μαθητή, είναι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Α.Π.Σ. Τα Α.Π. σήμερα, εστιάζονται στο τι πρέπει να διδαχθεί και πως αυτό πρέπει να διδαχθεί. Η παρούσα ενότητα σκοπό έχει να δώσει στον/στην Ε.Φ.Α. μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το ‘πώς’ θα μπορούσε να δημιουργήσει στο μάθημά του ένα θετικό κλίμα χαράς και φιλίας. Πώς οι μαθητές θα αποκτήσουν εκτός από σωματικές και γνωστικές δεξιότητες, και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η κατανόηση των άλλων, η αυτοέκφραση, η συμμετοχή και η συνέπεια ως προς τα καθήκοντα και τους κανονισμούς. Πώς οι μαθητές θα κατακτήσουν τους απώτερους σκοπούς της εκπαίδευσης που είναι η συνεργασία και η αυτονομία στη μάθηση, η επιδίωξη προκλητικών στόχων, και η εφαρμογή της γνώσης και των αξιών στην εκτός σχολείου ζωή. Το περιβάλλον του μαθήματος της ΦΑ, που είναι το πιο αγαπημένο μάθημα των μαθητών, είναι από τη φύση του κοινωνικό. Οι μαθητές έχουν άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, οι δε δραστηριότητες του μαθήματος (παιχνίδια και αθλήματα) δημιουργούν συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι έντονες. Αυτό το περιβάλλον θεωρείται κατάλληλο για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, των αξιών και του χαρακτήρα των μαθητών, με κατάλληλες όμως δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο/η εκπαιδευτικός ΦΑ, πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα στο μάθημα με κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα και δραστηριότητες, αλλά κυρίως με την ανάλογη συμπεριφορά και επικοινωνία με τους μαθητές.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχεδιασμός και Επιμόρφωση: Οξύζογλου Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 11 Διάρκεια: 8 ώρες Ημερομηνίες πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Πέμπτη 30/11/2017 και Τρίτη 5/12/2017

2. Τίτλος προγράμματος: «ΔΕΠΥ-Υ. Έννοιες, χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις»

Σύντομη περίληψη: Διασαφήνιση εννοιών και ορισμών για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας. Δίνονται στοιχεία που σχετίζονται με τη φυσιολογία, τα χαρακτηριστικά αλλά και τις παρεμβάσεις σε μαθητές και μαθήτριες με ΔΕΠ-Υ

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχεδιασμός και Επιμόρφωση: Μπότσας Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 70 Διάρκεια: 8 ώρες Ημερομηνίες πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 5/12/2017 και Πέμπτη 7/12/2017

3. Τίτλος προγράμματος: «Βασικές αρχές της Διδακτικής των Μαθηματικών»

Σύντομη περίληψη: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα σκοπό έχει να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της διδακτικής των Μαθηματικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλύπτοντας τις εξής τέσσερις ενότητες: 1. Σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών και κριτήρια της καλής διδασκαλίας 2. Ατομικές προϋποθέσεις της μάθησης στο σχολικό περιβάλλον (Νόηση και γνώση – κίνητρα και ενδιαφέρον, Αυτορυθμιζόμενη μάθηση) 3. Αρχές της διδακτικής μεθόδου- Βασικές προτάσεις της εργασίας στα Μαθηματικά (Η αρχή του spiral, Η αρχή της γενετικής) – (Απόδειξη, Επιχειρηματολογία, μαθηματική έννοια, μαθηματική επίλυση προβλημάτων, μοντελοποίηση, αλγόριθμοι) 4. Σχεδιασμός της διδασκαλίας (ποιότητα του μαθήματος, διδακτικές αναζητήσεις, μέθοδοι διδασκαλίας, καθοδήγηση και προγραμματισμός της διδασκαλίας) – Ασκήσεις και η διδασκαλία τους (Η δυναμική των τρόπων επίλυσης των ασκήσεων, χρήση των ασκήσεων κατά την διδασκαλία)

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 03 Σχεδιασμός και Επιμόρφωση: Πούλος Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 03 Διάρκεια: 8 ώρες Ημερομηνίες πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017 και Πέμπτη 23/11/2017

4. Τίτλος προγράμματος: «Αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση ενδοομαδικών συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες»

Σύντομη περίληψη: Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα γίνεται παρουσίαση τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείρισης ενδοομαδικών συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Απευθύνεται σε: Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχεδιασμός και Επιμόρφωση: Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Διάρκεια: 8 ώρες Ημερομηνίες πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 5/12/2017 και Πέμπτη 7/12/2017

5. Τίτλος προγράμματος: «15+1 τρόποι για να διδάξουμε Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο σήμερα: από το βραχυπρόθεσμο στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της διδασκαλίας»

Σύντομη περίληψη: Βασικοί στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η σύνδεση θεωρίας και διδακτικής πρακτικής και η έμφαση στην παρουσίαση εφαρμοσμένων διδακτικών παραδειγμάτων για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Τα προτεινόμενα διδακτικά παραδείγματα εγγράφονται στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού διδασκαλίας του μαθήματος. Ακολουθούν τις αρχές των Προγραμμάτων Σπουδών και τις Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν για διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: α. βιωματικές δράσεις, με στόχο τη δημιουργία ομάδας αναγνωστών β. παρουσίαση εφαρμοσμένων διδακτικών προτάσεων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο γ. σχεδιασμό διδακτικών προτάσεων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κάθε πρόταση διδασκαλίας αξιοποιεί διαφορετική μεθόδευση εργασίας, όλες, όμως, στοχεύουν στην προσεκτική ανάγνωση, στην ενδυνάμωση του αναγνώστη και τη δημιουργία ομάδας αναγνωστών.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 Σχεδιασμός και Επιμόρφωση: Κουντουρά Νικολίνα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 02 Διάρκεια: 8 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017 και Πέμπτη 23/11/2017

6. Τίτλος προγράμματος: «Προσεγγίσεις για την Ισότητα των Φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία: από τη θεωρία στην πράξη»

Σύντομη περίληψη: Το πρόγραμμα αποτελεί σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου της “Παιδαγωγικής της Ισότητας των Φύλων”. Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η ενεργοποίηση εκπαιδευτικών (διαφόρων ειδικοτήτων) απέναντι σε διακρίσεις λόγω φύλου, καθώς και η ενθάρρυνσή τους για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που κλονίζουν στερεότυπα. Θα παρουσιαστούν ορόσημα της Ιστορίας της (γυναικείας) Εκπαίδευσης και οι Φεμινιστικές τάσεις στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θα συζητηθεί ο ρόλος των βασικών παραγόντων
κοινωνικοποίησης, του γλωσσικού σεξισμού και σχολικών πρακτικών που συμβάλλουν στη διατήρηση ανισοτήτων. Θα παρουσιαστεί παράδειγμα βιντεοσκοπημένης διδακτικής παρέμβασης και θα προταθούν ιδέες για παρόμοιες παρεμβάσεις με τη μορφή έρευνας-δράσης. Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει ένα σύντομο θεωρητικό μέρος με τη μορφή εμπλουτισμένης διάλεξης, συζήτηση για την αξιοποίηση της συλλογικής εμπειρίας και επεξεργασία υλικού από διάφορες πηγές, κατά ομάδες. Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων Σχεδιασμός και Επιμόρφωση: Μποταΐτη Αρετή, Σχολική Σύμβουλος Διάρκεια: 16 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017, Τρίτη 28/11/2017 και Πέμπτη 30/11/2017

7. Τίτλος προγράμματος: «Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών»

Σύντομη περίληψη: Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να βοηθήσει δημιουργικά τη διδακτική διεργασία στο Μάθημα των Θρησκευτικών και τη διδακτική αξιοποίηση του υλικού των Φακέλων Μαθήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες μάθησης και τις τεχνικές διδασκαλίας που εμπλέκουν και ενεργοποιούν τους μαθητές. Διεξάγεται σε τέσσερις 4ωρες συναντήσεις και στοχεύει στην εργαστηριακή προσέγγιση των θεματικών: -Η φιλοσοφία και οι παιδαγωγικές αρχές των ΠΣ του Μαθήματος των Θρησκευτικών -Σχεδιασμός της διδασκαλίας και χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους Φακέλους Μαθήματος. (Γυμνάσιο) -Σχεδιασμός της διδασκαλίας και χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους Φακέλους Μαθήματος. (Λύκειο) -Διδακτική Μεθοδολογία στο Μάθημα των Θρησκευτικών -Διδασκαλία με τη χρήση τέχνης – Artful thinking -Αξιοποίηση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών -Προσομοίωση διδασκαλίας (Γυμνάσιο) -Προσομοίωση διδασκαλίας (Λύκειο) -Τεχνικές διδασκαλίας – Βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας -Αξιολόγηση των μαθητών (Βιωματικό Εργαστήριο)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01 Σχεδιασμός προγράμματος: Μιχαλοπούλου Ελένη, Στράντζαλης Πολύβιος, Συργιάννη Μαρία Επιμορφωτές: Μιχαλοπούλου Ε., Στράντζαλης Π., Συργιάννη Μ., Λαλαγιάννη Α., Μητροπούλου Β., Ακανθοπούλου Κ., Αλμπανάκη Ξ., Λαδόπουλος Γ. Διάρκεια: 16 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 28/11/2017, Πέμπτη 30/11/2017, Τρίτη 5/12/2017 και Πέμπτη 7/12/2017

8. Τίτλος προγράμματος: «Η φωνή των αντικειμένων. Διδακτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση αντικειμένων από το πεδίο της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης και της καθημερινής ζωής»

Σύντομη περίληψη: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εστιάζει στη διαλεκτική σχέση ανθρώπωναντικειμένων. Τα αντικείμενα έχουν δυναμική, έχουν πορεία µε ποικίλα στάδια, αφηγούνται τη
δική τους ξεχωριστή ιστορία, μεταφέρουν ποικίλα μηνύματα και είναι αποκρυστάλλωμα επιλογών, ιδεών, αξιών του ανθρώπου. Αναδεικνύεται έτσι η αναγκαιότητα ένταξης της ιστορικότητας των αντικειμένων σε ένα σύνολο συμφραζομένων και η σκοπιμότητα και σημασία αξιοποίησής τους στη διδασκαλία. Σκοπός του προγράμματος: να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τεχνικές και στρατηγικές αξιοποίησης αντικειμένων στη διδακτική πράξη ως μέσων κατανόησης της ατομικής και κοινωνικής ζωής, της ανθρώπινης δραστηριότητας (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής, καλλιτεχνικής κ.λπ.). Μεθοδολογία: Ανακαλυπτική μάθηση/Εργασία σε ομάδες/Προσομοίωση/Μελέτες περίπτωσης/Διάλογος. Συνδυασμός θεωρητικής (4 ώρες) και βιωματικής/εργαστηριακής προσέγγισης (20 ώρες): εικονική τάξη, βιωματικές ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις. Διερεύνηση, παρατήρηση, ερμηνεία, συσχετισμοί-συνδέσεις, αναστοχαστικές διεργασίες–συζήτηση. Παρέχεται υλικό: Θεωρία-Φύλλα εργασίας-Βιωματικές ασκήσεις.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 02 και ΠΕ 08 Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Βορβή Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 02 και Κάρτσακα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 08 Διάρκεια: 24 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017, Τρίτη 28/11/2017, Πέμπτη 30/11/2017, Τρίτη 5/12/2017 και Πέμπτη 7/12/2017

9. Τίτλος προγράμματος: «Σχολικό κλίμα- διαπροσωπικές σχέσεις- πρόληψη»

Σύντομη περίληψη: Το σεμινάριο έχει στόχο να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες που θα επιτρέψουν να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέπουν στο σχολείο να λειτουργεί σε μία κανονικότητα. Σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, ανοικτό στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Ρουμπίδης Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 10 Διάρκεια: 24 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017, Τρίτη 28/11/2017, Πέμπτη 30/11/2017, Τρίτη 5/12/2017 και Πέμπτη 7/12/2017

10. Τίτλος προγράμματος: «Επικοινωνιακές Στρατηγικές και Διδακτικά Εργαλεία στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

Σύντομη περίληψη: Στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του συνδυασμού στρατηγικών διαχείρισης της τάξης και διδακτικών προσεγγίσεων για μια αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Μέσα απο μελέτες περίπτωσης θα γίνει προσπάθεια να ανιχνεύσει ο κάθε επιμορφούμενος/η τα δεδομένα που προσδιορίζουν τη δική του στάση και των μαθητών/τριών του στην τάξη ώστε μέσα από γενικούς άξονες και αρχές να ανακαλύψει τον προσωπικό τρόπο επικοινωνίας και να διαπιστώσει την αναγκαιότητα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας για την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν: • Η διδακτική διαχείριση του λάθους
• Η σημασία των ερωτήσεων στη διδασκαλία • Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα του κλάδου ΠΕ 04 Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Λευκοπούλου Σουλτάνα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 04.02 Διάρκεια: 12 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017 και Τρίτη 28/11/2017

11. Τίτλος προγράμματος: «Στατιστική με το SPSS στη Β-Θμια Εκπαίδευση»

Σύντομη περίληψη: Σκοπός αυτού του επιμορφωτικού σεμιναρίου αποτελεί η γνωριμία και η εκμάθηση του πιο γνωστού στατιστικού λογισμικού SPSS (Statistical Package for Social Sciences) τουλάχιστον ως προς τις βασικές του λειτουργίες. Επιπλέον, μέλημα μας είναι η διαχείριση των κεφαλαίων Στατιστικής που περιέχονται στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής των Γενικών Λυκείων και Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων. Η εκμάθηση του λογισμικού από τους συναδέλφους θα αποτελέσει εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας της Στατιστικής στη Β-Θμια Εκπαίδευση. Η Στατιστική γίνεται πιο ελκυστική και πλέον φαίνεται η χρησιμότητα της στην ανάλυση δεδομένων αλλά και στον εντοπισμό και την ανάδειξη σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες μεταβλητές.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 03 Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 03 και Σκουρκέας Αναστάσιος, Μαθηματικός Διάρκεια: 24 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017, Τρίτη 28/11/2017, Πέμπτη 30/11/2017, Τρίτη 5/12/2017 και Πέμπτη 7/12/2017

12. Τίτλος προγράμματος: «Μεθοδολογία και Εργαλεία Έρευνας στη Διδακτική Πράξη»

Σύντομη περίληψη: Είδη κοινωνικής έρευνας, ποιοτικές, ποσοτικές μετρήσεις, δειγματοληψίαερωτηματολόγια, συνέντευξη, έρευνα πεδίου. Βιωματικό εργαστήριο κατασκευής ερωτηματολογίου με την υπηρεσία Google φόρμες.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Αθανασόπουλος Ανδρέας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14.04 και Μιμιλίδου Παρθένα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 10 Διάρκεια: 8 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017 και Πέμπτη 23/11/2017

Εξακτινωμένα Προγράμματα που θα υλοποιηθούν στις Σέρρες, στο Πειραματικό Σχολείο Σερρών – Κ. Παλαιολόγου 22 Σέρρες Ώρες διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων: 16.30 – 19.45

13. Τίτλος προγράμματος: «Συναισθηματική ανάπτυξη και εκπαίδευση»

Σύντομη περίληψη: Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία 4ωρα μέρη: 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις Α. Εννοιολογικά ζητήματα σχετικά με τη μελέτη του συναισθήματος Β. Οργάνωση και ανάπτυξη του συναισθήματος Γ. Τα βασικά/πρωτογενή συναισθήματα Δ. Η συμβολή της γνωστικής ανάπτυξης Ε. Η δυαδική ρύθμιση του συναισθήματος 2. Προβολη ταινίας (Τα μυαλά που κουβαλάς) -Συζήτηση και ανάλυση 3. Συναισθηματική αγωγή στην εκπαίδευση -Προτάσεις διδακτικών πρακτικών για την υποβοήθηση και καλλιέργεια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών -Εργαστήριο- Εργασία σε ομάδες- Μελέτες περίπτωσης

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Μιχαηλίδης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 70 Διάρκεια: 12 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017 και Τρίτη 28/11/2017

14. Τίτλος προγράμματος: «Η διαδικασία της Μάθησης και της Διδασκαλίας: Η Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας – Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»

Σύντομη περίληψη: Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρία 4ωρα και περιλαμβάνει: Ι. Θεωρητικές προσεγγίσεις Α. Εννοιολογικά ζητήματα και παραδοχές 1. Η θεώρηση της διαδικασίας της Μάθησης και της Διδασκαλίας 2. Κατασκευή και Οικοδόμηση της Γνώσης 3. Διερευνητική – Ανακαλυπτική Μάθηση και Διδασκαλία 4. Στάδια της Διερευνητικής διαδικασίας Μάθησης και Διδασκαλίας Β. Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική και Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας ΙΙ. Η Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας 1. Στάδια – φάσεις της Διερευνητικής – Ανακαλυπτικής Διδασκαλίας 2. Ενδεικτική Πορεία της Ωριαίας Διδασκαλίας 3. Σχεδιασμός – Προγραμματισμός της Ωριαίας Διδασκαλίας 4. Η στοχοθεσία της Διδασκαλίας 5. Οι διαφοροποιημένες μαθησιακές δραστηριότητες Δ. Εργαστήριο Διδασκαλίας 1. Ορισμός και διατύπωση διδακτικών στόχων 2. Επιλογή διαφοροποιημένων μαθησιακών δραστηριοτήτων 3. Μελέτη περίπτωσης εφαρμοσμένων παραδειγμάτων «Σχεδίων Διδασκαλίας» 4. Σχεδιασμός – Προγραμματισμός μιας διδασκαλίας Ε. Μεταγνωστική αξιολόγηση του προγράμματος Στ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Απευθύνεται σε: Δασκάλους αλλά και σε Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Παππού Αντώνιος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διάρκεια: 12 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017 και Τρίτη 28/11/2017

15. Τίτλος προγράμματος: «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων»

Σύντομη περίληψη: Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρία τετράωρα των οποίων οι θεματικές είναι οι παρακάτω: 1. Πειθαρχικό δίκαιο-διοίκηση σχολικών μονάδων. 2. Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική διοίκηση: σχολική αυτονομία και εκπαιδευτική αγορά 3. Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως εργαλείο για τη διοίκηση ολικήs ποιότητας

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Παπασταμόπουλος Ξενοφών, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Διάρκεια: 12 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017 και Τρίτη 28/11/2017

16. Τίτλος προγράμματος: «Στρατηγικές-Μέθοδοι-Τεχνικές Διδασκαλίας»

Σύντομη περίληψη: Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων ως διεργασίες οργανικά και λειτουργικά συνδεδεμένες με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Θα διασαφηνιστούν διδακτικοί όροι και θα περιγραφούν μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να κατανοήσει τη λειτουργία τους και να διαμορφώσει κριτήρια επιλογής τους. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν: 1. Συμμετοχικές μορφές διδασκαλίας, 2. Μεικτές μορφές διδασκαλίας, 3. Τεχνικές Διδασκαλίας: – Μελέτη περίπτωσης, – Χάρτης εννοιών (Εννοιολογικός χάρτης) – Mind map, – Η τροχιά της μάθησης, – Ιστοεξερεύνηση μέσω διαδικτύου, – Διδάσκοντας μέσω της τέχνης. Μοτίβα έντεχνου συλλογισμού – Artful thinking, – Τεχνικές δράματος για αναστοχασμό, – Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 70 Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Πράμας Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διάρκεια: 12 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017 και Τρίτη 28/11/2017

17. Τίτλος προγράμματος: «Γλώσσα και Γραμματισμός στο Νηπιαγωγείο: Μελετώντας, αξιολογώντας και ενδυναμώνοντας την κατάκτηση του Γραμματισμού των νηπίων»

Σύντομη περίληψη: Επιδιώκεται να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής εκπαίδευσης για τις σύγχρονες θεωρητικές παραδοχές αναφορικά με την κατάκτηση και την ανάδυση του γραμματισμού, των πολυγραμματισμών και τη διδακτική της Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Να κατανοήσουν τον τρόπο και τα στάδια κατάκτησης του γραμματισμού από μέρους των νηπίων, καθώς και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν. Να εφοδιαστούν με προτάσεις πρακτικών γραμματισμού στο Νηπιαγωγείο και να πληροφορηθούν σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης και αποτίμησης της εξελικτικής πορείας του γραμματισμού των νηπίων. Να σχεδιάσουν διδακτικές προτάσεις προσέγγισης και ανάπτυξης του γραμματισμού στην Προσχολική Εκπαίδευση. Η μεθοδολογία της επιμορφωτικής διαδικασίας περιλαμβάνει θεωρητική εισήγηση/διάλεξη, παρουσίαση υλοποιημένων διδασκαλιών, βιωματικά εργαστήρια σε πλαίσιο διαλογικής έκφρασης και αναστοχασμού των παιδαγωγικών προσεγγίσεων με προοπτική την ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης.

Απευθύνεται σε: Νηπιαγωγούς 17ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Σχεδιασμός και επιμόρφωση: Γκουτρουμανίδου Παγώνα, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Διάρκεια: 12 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 21/11/2017, Πέμπτη 23/11/2017 και Τρίτη 28/11/2017

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παραπάνω επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να συμπληρώσουν έως την Τρίτη 14η Νοεμβρίου 2017 στις 23:59 την αίτηση/ φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/forms/CDVq84dogPBQsM9s1 Επισημαίνουμε ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε ένα (1) μόνο πρόγραμμα, ενώ ο μικρότερος αριθμός για τη λειτουργία ενός τμήματος είναι 15 εκπαιδευτικοί και ο μεγαλύτερος 25. Αν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον μέγιστο αριθμό των επιμορφούμενων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημέρα και την ώρα συμπλήρωσης της φόρμας. Εφόσον υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον για κάποιο/ α από τα προγράμματα θα διερευνηθεί η δυνατότητα επανάληψής του. Η ανακοίνωση για την έναρξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και τα ονόματα των επιμορφούμενων ανά τμήμα και πρόγραμμα, θα αποσταλούν στις σχολικές μονάδες και θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης http://2pek-thess.sch.gr, την οποία παρακαλούμε να επισκέπτεσθε τακτικά, προς ενημέρωσή σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *