205 σπουδαστές επιπλέον στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

 

«Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018».

Το Υπουργείο Ναυτιλίας καθορίζει τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, σε 205 (117 Πλοίαρχοι και 88 Μηχανικοί), ως ειδικότερα κατανέμονται κατ’ ειδικότητα και Σχολή στο επισυναπτόμενο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’», κατόπιν της αύξησης του αριθμού τους, σύμφωνα με την (6) σχετική.

Δείτε την εγκύκλιο  ΕΔΩ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*